ลงทะเบียน กยศ จะต้องดำเนินการอย่างไร กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไร

ลงทะเบียน กยศ ขั้นตอนวิธีกู้เงินเรียนสมัครอย่างไร

ในยุคปัจจุบันที่การศึกษาต่อในระดับที่สูงไม่ใช้เรื่องยาก เพราะทางภาครัฐได้ออกแบบโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา อย่างการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เงินกู้ กยศเพื่อการศึกษาต่อ ซึ่งเชื่อว่ามีหลายคนให้ความสนใจไม่น้อย และสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน กยศ 2566 จะเตรียมตัวเพื่อลงทะเบียน กยศอย่างไร บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการสมัครไว้แล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

วิธีและขั้นตอนลงทะเบียน กยศสามารถทำได้อย่างไร

ในส่วนของขั้นตอนการยื่นกู้ กยศสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียงเข้าลงทะเบียน กยศยื่นเรื่องการกับสถานศึกษา เพื่อให้สถาศึกษารายงานผลและยื่นคำขอกู้ยืม จากนั้นรอผลการอนุมัติในการยื่นคำขอ หลังจากที่ผ่านการอนุมัติ สามารถเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งขั้นตอนการกู้ยืมแบบนี้เป็นขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DSL

เอกสารประกอบการลงทะเบียน กยศต้องเตรียมอะไรบ้าง

กู้ กยศผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมให้ครบถ้วนในการลงทะเบียน กยศ 2566 โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้ยืนกู้ และสำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสถ้ามี และสำเนาทะเบียนบ้านทั้งบองผู้ยืนกู้ บิดามารดา และคู่สมรสถ้ามี และนอกจากนี้ต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้ เพื่อเป็นหลักฐานใช้ในการยื่นกู้ว่าครอบครัวมีรายได้เท่าไหร่ประกอบการลงทะเบียน กยศ

เงื่อนไขประกอบการลงทะเบียน กยศ2566

กู้เรียน กยศผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ทางโครงการกำหนด โดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี และมีผลการเรียนผ่านตามที่สถานศึกษากำหนด และต้องมีพฤติกรรมที่ดี ไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน กยศ

 

ลงทะเบียน กยศแล้วจะได้รับการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนอย่างไร

หลังจากที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ กยศเรียบร้อยแล้ว โครงการกู้เงินเรียน จะทำการโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเรียนต่อปริญญาตรีในทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงชีพในระหว่างที่ทำการศึกษาต่อ และวงเงินอีกส่วนของการลงทะเบียน กยศจะโอนเข้าบัญชีของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อเป็นค่าเทอมในแต่ละภาคเรียน

จากข้อมูลที่นำมานำเสนอทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลประกอบการสมัครลงทะเบียน กยศ การยื่นเอกสาร กยศที่ทางสํานักงาน กยศกำหนดให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินเรียน สามารถยื่นเอกสาร กยศทำการลงทะเบียนตามที่กำหนด เพื่อให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมรายใหม่ ศึกษาและเข้าใจวงเงินกู้ได้อย่างง่าย จะได้วางแผนและเตรียมตัวในการสมัคร เพื่อการอนุมัติไว หากนักเรียนนักศึกษาที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน กยศสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ กยศ. Call Center 0-2016-4888 หรือ Line บัญชีทาการ กยศ.

Scroll to Top