หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคตะวันตก 

อบต./เทศบาล ภาคตะวันตก
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กาญจนบุรี)
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า   http://www.bannkaokan.go.th
   2.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล   http://www.chalae.go.th
   3.  สำนักงานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย   http://www.danmakhamtia.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนขมิ้น   http://www.donkamin.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น   http://www.uloksemurn.go.th
   6.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง   http://www.yangmuang.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.ไทรโยค   http://www.wangphocity.go.th
   8.  เทศบาลตำบลทองผาภูมิ   http://www.tpm.go.th
   9.  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น   http://www.trpcity.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง   http://www.thatakro.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน   http://www.thakadan.go.th
   12.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้   http://www.thamaikan.go.th
   13.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน   http://www.takram-en.go.th
   14.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา   http://www.tamaka.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง   http://www.kohsamrong.go.th
   16.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด   http://www.phaichaleaud.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่   http://www.obtwangpai.go.th
   18.  องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก   http://www.pilok.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย   http://www.nongfai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตาก)
   20.  เทศบาลตำบลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง   http://www.umphang.go.th
   21.  เทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า   http://www.wangchao.go.th
   22.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อ.สามเงา   http://www.wangmun.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อ.เมือง   http://www.wangprachop-sao.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก   http://www.thungkrachor.go.th
   25.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด   http://www.tasailuad.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ   http://www.khanejue.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด   http://www.tasailuad.go.th
   28.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ   http://www.pawor.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง   http://www.phatadpadaeng.go.th
   30.  เทศบาลตำบลพบพระ   http://www.phopphramuni.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจวบคีรีขันธ์)
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย   http://www.aownoi.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม   http://www.chaikasame.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อ.ปราณบุรี   http://www.wangpong.go.th
   34.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก   http://www.THAPSAKAE.go.th
   35.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   http://www.HINLEKFAI.go.th
   36.  เทศบาลเมืองหัวหิน   http://www.huahin.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   http://www.HUAISAI.go.th
   38.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   http://www.HUAIYANG.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   http://www.huaysai.go.th
   40.  องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อ.บางสะพาน   http://www.thongmongkol.go.th
   41.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี   http://www.tambonpranburi.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.บางสะพาน   http://www.tambonthongchai.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ   http://www.HINLEKFAI.go.th
   44.  เทศบาลเมืองหัวหิน   http://www.huahin.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย   http://www.HUAISAI.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   http://www.HUAIYANG.go.th
   47.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้   http://www.TABTAI.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย   http://www.SILALOI.go.th
   49.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม   http://www.khaochangum.go.th
   50.  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง   http://www.KHAODANG.go.th
   51.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   http://www.samroiyod.go.th
   52.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   http://www.khaojao.go.th
   53.  เทศบาลตำบลร่อนทอง   http://www.RONTHONGCITY.go.th
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง   http://www.RT.go.th
   55.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   http://www.saoangtong.go.th
   56.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   http://www.saoangtong.go.th
   57.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่   http://www.SAORAIMAI.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด   http://www.salalai.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย   http://www.SAMKRATAI.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม   http://www.hadkham.go.th
   61.  เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ   http://www.pnp.go.th
   62.  สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี   http://www.pranburicity.go.th
   63.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ   http://www.klongwan.go.th
   64.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก   http://www.kohlak.go.th
   65.  เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ   http://www.noppakoonmunic.go.th
   66.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ   http://www.paknampran.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก   http://www.pakprak-sao.go.th
   68.  อบต.หาดขาม อ.กุยบุรี   http://www.hadkham.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เพชรบุรี)
   69.  เทศบาลเมืองชะอำ   http://www.cha-amcity.go.th
   70.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง   http://www.yangyong.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว   http://www.tonmapraw.go.th
   72.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง   http://www.huaimaepriang.go.th
   73.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้า   http://www.thatakror.go.th
   74.  องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี   http://www.thongchai.go.th
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อ.บ้านแหลม   http://www.taraeng.go.th
   76.  เทศบาลตำบลท่าแลง   http://www.thalang.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด   http://www.tasane.go.th
   78.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง   http://www.huaimaepriang.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง   http://www.songpeenong.go.th
   80.  เทศบาลตำบลเขาย้อย   http://www.khao-yoi-minicip.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา   http://www.sampran.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้   http://www.rongkhe.go.th
   83.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง   http://www.saonongyaplong.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง   http://www.taraeng.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน   http://www.tasane.go.th
   86.  การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์   http://www.obtwangchan.go.th
   87.  เทศบาลเมืองเพชรบุรี   http://www.phetchaburicity.go.th
   88.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ   http://www.phopra.go.th
   89.  องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์   http://www.phusawan.go.th
   90.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ   http://www.nongchumpolnua.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชบุรี)
   91.  เทศบาลตำบลบางแพ   http://www.bangphae.go.th
   92.  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง   http://www.banpong.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อู่เรือ   http://www.banraiauruea.go.th
   94.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   http://www.banraidumnoen.go.th
   95.  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์   http://www.bansing.go.th
   96.  เทศบาลตำบลด่านทับตะโก   http://www.dantabtako.go.th
   97.  เทศบาลตำบลวัดเพลง   http://www.watpleng.go.th
   98.  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ   http://www.huaykapi.go.th
   99.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล   tp://www.thachumphon.go.th
   100.  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน   http://www.thammasen.go.th
   101.  เทศบาลตำบลท่าผา   http://www.thapa.go.th
   102.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง   http://www.khaokhlung.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย   http://www.klongkoi.go.th
   104.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตา   http://www.klongtakot.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ   http://www.nong-kob.go.th
   106.  เทศบาลเมืองโพธาราม   http://www.photharam.go.th
   107.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต   http://www.pakrng.go.th
   108.  เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก   http://www.damnoensaduak.go.th
   109.  อบต.แก้มอ้น อ.จอมบึง   http://www.kaem-on.go.th
   110.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง   http://www.krabyai.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อ.เมือง   http://www.kubua.go.th
replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.85.214.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,304,217