หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคใต้ 

อบต./เทศบาล ภาคใต้
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กระบี่)
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ   http://www.aolueknuea.go.th/
   2.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย   http://www.aoluknoi.go.th
   3.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง   http://www.aonang.go.th/
   4.  องค์การบริหารส่วนตําบลดินอุดม   http://www.dinudom.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว   http://www.huaynamkhaw.go.th
   6.  องค์การบริหารส่วนตําบลทับปริก   http://www.tubprik.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง   http://www.thungsaithong.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   http://www.saikhawkrabi.go.th
   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน   http://www.saladan.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา   http://www.prudinna.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง   http://www.kohklang.go.th
   12.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา   http://www.kohsriboya.go.th
   13.  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา   http://www.phala.go.th
   14.  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง   http://www.nuakhlong.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา   http://www.prudinna.go.th
   16.  องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย   http://www.pakasai.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม   http://www.krabi-khodin.go.th
   18.  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่   http://www.krabicity.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม   http://www.ktn.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุมพร)
   20.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก   http://www.bangluek.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ   http://www.wisai-nuea.go.th
   22.  องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้   http://www.wisaitai.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน   http://www.wangtakor.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี   http://www.hadsairee.go.th
   25.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว   http://www.hinkaew.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ   http://www.HONGCHARERN.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ   http://www.thasae.go.th
   28.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์   http://www.tumsing.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อ.ละแม   http://www.thungkawat.go.th
   30.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อ.เมือง   http://www.thungkha.go.th
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ   http://www.tungraya.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะไคร   http://www.thungtakrai.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน   http://www.thahin.go.th
   34.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี   http://www.hadsairee.go.th
   35.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย   http://www.hadyai.go.th
   36.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว   http://www.hinkaew.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ   http://www.HONGCHARERN.go.th
   38.  เทศบาลตำบลละแม อ.ละแม   http://www.tassabanlamae.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง   http://www.tayangcity.go.th
   40.  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด   http://www.takdad.go.th
   41.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก   http://www.TAKO.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลทรัพย์   http://www.TALASUP.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง   http://www.suantang.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวี   http://www.sawee.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช   http://www.KHAOCHAIRAT.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย   http://www.khaokhai.go.th
   47.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี   http://www.saphee.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย   http://www.saluy.go.th
   49.  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์   http://www.samngamthaboat.go.th
   50.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี   http://www.hadsairee.go.th
   51.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย   http://www.hadyai.go.th
   52.  เทศบาลตำบลละแม   http://www.tassabanlamae.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง   http://www.tayangcity.go.th
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์   http://www.prarak.go.th
   55.  เทศบาลตำบลปะทิว   http://www.pathio.go.th
   56.  เทศบาลตำบลพะโต๊ะ   http://www.phato.go.th
   57.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ   http://www.phatolocal.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง   http://www.OBTSongpeenong.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   http://www.obtthakham.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง   http://www.pkk.go.th
   61.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ   http://www.paknamchumporn.go.th
   62.  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน   http://www.paknamlangsuan.go.th
   63.  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร   http://www.paknumchumphon.go.th
   64.  อบต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก   http://www.chongmaikeaw.go.th
   65.  อบต.ชุมโค อ.ปะทิว   http://www.chumco.go.th
   66.  เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร   http://www.chumphontown.go.th
   67.  อบต.ดอนยาง อ.ปะทิว   http://www.donyang.go.th/
   68.  อบต.หาดทรายรี อำเภอเมือง   http://www.hadsairee.go.th
   69.  อบต.เขาทะลุ อ.สวี   http://www.kaotalulocal.go.th
   70.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง อ.เมือง   http://www.khunkrating.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลครน อ.สวี   http://www.kron.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตรัง)
   72.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง   http://www.aowtong.go.th
   73.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางดี   http://www.bangdee.go.th
   74.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก   http://www.bangmark.go.th
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า   http://www.bangpao.go.th
   76.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   http://www.bannatrang.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี อ.ห้วยยอด   http://www.wangkere.go.th
   78.  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ   http://www.yansue.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านตาขาว   http://www.yantakhao.go.th
   80.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อ.วังวิเศษ   http://www.wangmaprang.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อ.วังวิเศษ   http://www.wangmaprangnuar.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว   http://www.thungyao.go.th
   83.  เทศบาลตำบลทุ่งยาว   http://www.thungyaotrang.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อ.ปะเหลียน   http://www.thapaya.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ   http://www.hatsamran.go.th
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง   http://www.huainang.go.th
   87.  เทศบาลตำบลห้วยยอด   http://www.huaiyodcity.go.th
   88.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด   http://www.huaiyot.go.th
   89.  สำนักงานเทศบาลนครตรัง   http://www.trangcity.go.th
   90.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือ   http://www.tungkrabue.go.th
   91.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ   http://www.keophia.go.th
   92.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน   http://www.tambonbangduan.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อ.รัษฎา   http://www.tambonnongprue.go.th
   94.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม   http://www.thakhamtrang.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ   http://www.hatsamran.go.th
   96.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อ.หาดสำราญ   http://www.tase.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว   http://www.thangiew.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง   http://www.huainang.go.th
   99.  เทศบาลตำบลห้วยยอด   http://www.huaiyodcity.go.th
   100.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด   http://www.huaiyot.go.th
   101.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   http://www.takham.go.th
   102.  เทศบาลตำบลสิเกา   http://www.sikao.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ   http://www.keophia.go.th
   104.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม   http://www.klongchelom.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ   http://www.klonglu.go.th
   106.  เทศบาลตำบลคลองปาง   http://www.klongpangcity.go.th
   107.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง   http://www.klongpangsao.go.th
   108.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ   http://www.tase.go.th
   109.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร   http://www.kohsukorn.go.th
   110.  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด   http://www.numpud.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ   http://www.nongbo.go.th
   112.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม   http://www.pakkom.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อ.นาโยง   http://www.chong.go.th
   114.  อบต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ   http://www.hatsamran.go.th/
   115.  เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง   http://www.kantangcity.go.th
   116.  อบต.กันตังใต้ อ.กันตัง   http://www.kantangtai.go.th
   117.  อบต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว   http://www.keophia.go.th/
   118.  อบต.โคกยาง อ.กันตัง   http://www.khokyang.go.th
   119.  เทศบาลตำบลควนกุน อ.สิเกา   http://www.khuankun.go.th
   120.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อ.รัษฏา   http://www.khuanmao.go.th
   121.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี   http://www.khuanthani.go.th
   122.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม อ.กันตัง   http://www.klongchelom.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครศรีธรรมราช)
   123.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   http://www.abtbanmai.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   http://www.abtdusit.go.th
   125.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   http://www.abtnapho.go.th
   126.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก   http://www.abtpakprak.go.th/
   127.  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   http://www.abtsaikhao.go.th/
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง   http://www.abtsuanluang.go.th
   129.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางจาก   http://www.bangjak.go.th
   130.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   http://www.baannern.go.th
   131.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางขัน   http://www.bangkhanag.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด   http://www.banchauat.go.th/
   133.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ   http://www.bangnop.go.th
   134.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม   http://www.bannikom.go.th
   135.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง   http://www.banpeang.go.th
   136.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม   http://www.banram.go.th
   137.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล   http://www.bantoon.go.th
   138.  เทศบาลตำบชะอวด   http://www.cha-uat.go.th
   139.  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี   http://www.chaimontree.go.th
   140.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง   http://www.chalong.go.th
   141.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย   http://www.chamai.go.th
   142.  เทศบาลตำบลจันดี   http://www.chandeecity.go.th
   143.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย   http://www.changsai.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด   http://www.chauat.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง)   http://www.chawang.go.th
   146.  เทศบาลตำบลฉวาง   http://www.chawangcity.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด   http://www.wangang.go.th
   148.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม   http://www.yangkom.go.th
   149.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน อ.บางขัน   http://www.wanghin.go.th
   150.  องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง   http://www.tiwang.go.th
   151.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ อ.ชะอวด   http://www.thapaja.go.th
   152.  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์   http://www.tonhong.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก   http://www.hintok.go.th
   154.  เทศบาลตำบลหินตก   http://www.hintokcity.go.th
   155.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก   http://www.huaiprik.go.th
   156.  เทศบาลตำบลหัวไทร   http://www.huasaicity.go.th
   157.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน   http://www.huatapan.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อ.เมือง   http://www.tharai.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.เมือง   http://www.tharua.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา   http://www.thasala.go.th
   161.  เทศบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา   http://www.thasalacity.go.th
   162.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อ.ชะอวด   http://www.thasamed.go.th
   163.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง   http://www.thayang.go.th
   164.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อ.สิชล   http://www.theppharat.go.th
   165.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   http://www.tumbonthungyai.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่   http://www.thonglumjeak.go.th
   167.  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน   http://www.keawsan.go.th
   168.  เทศบาลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี   http://www.thonhongcity.go.th
   169.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์   http://www.thungpho.go.th
   170.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อ.สิชล   http://www.thungprang.go.th
   171.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อ.สิชล   http://www.thungsai.go.th
   172.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อ.นาบอน   http://www.thungsongcity.go.th
   173.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่   http://www.thungsung.go.th
   174.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี   http://www.thadee.go.th
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี   http://www.thaiburi.go.th
   176.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น   http://www.thakheun.go.th
   177.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.thalingchan.go.th
   178.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อ.เมือง   http://www.tasak.go.th
   179.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา   http://www.thampannara.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก   http://www.hintok.go.th
   181.  เทศบาลตำบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์)   http://www.hintokcity.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อ.หัวไทร   http://www.tasorm.go.th
   183.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว   http://www.thangew.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก   http://www.huaiprik.go.th
   185.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร   http://www.huasai.go.th
   186.  เทศบาลตำบลหัวไทร   http://www.huasaicity.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน   http://www.huatapan.go.th
   188.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา   http://www.taisamphao.go.th
   189.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน   http://www.takhanan.go.th
   190.  องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม   http://www.khanom.go.th
   191.  เทศบาลตำบลขนอม   http://www.khanomcity.go.th
   192.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน   http://www.suankan.go.th
   193.  องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล   http://www.sichon.go.th
   194.  เทศบาลตำบลสิชล   http://www.sichoncity.go.th
   195.  องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด   http://www.sikhit.go.th
   196.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว   http://www.KHAOKAEW.go.th
   197.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล   http://www.samtambon.go.th
   198.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   http://www.khaokhaow.go.th
   199.  องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์   http://www.ronpiboon.go.th
   200.  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์   http://www.ronpibooncity.go.th
   201.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง   http://www.saerhung.go.th
   202.  องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก   http://www.saimak.go.th
   203.  องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า   http://www.saira.go.th
   204.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา   http://www.saophao.go.th
   205.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง   http://www.saotong.go.th
   206.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมคีรี   http://www.promkiricity.go.th
   207.  สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง   http://www.kctcity.go.th
   208.  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน   http://www.keawsan.go.th
   209.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ   http://www.klongkrabue.go.th
   210.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย   http://www.klongnoy.go.th
   211.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก   http://www.tasak.go.th
   212.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน   http://www.plien.go.th
   213.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม   http://www.tasorm.go.th
   214.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ   http://www.posadet.go.th
   215.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงค์   http://www.powong.go.th
   216.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ   http://www.parakum.go.th
   217.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์   http://www.kohkhan.go.th
   218.  เทศบาลตำบลเกาะเพชร   http://www.KOHPETCITY.go.th
   219.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด   http://www.kohthuad.go.th
   220.  เทศบาลตำบลพรหมคีรี   http://www.promkiricity.go.th
   221.  เทศบาลตำบลพิปูน   http://www.phipuncity.go.th
   222.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง   http://www.phothong.go.th
   223.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร   http://www.paknakhon.go.th
   224.  เทศบาลตำบลปากนคร   http://www.paknakhoncity.go.th
   225.  อบต.เชียงเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ   http://www.chiankhao.go.th
   226.  อบต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่   http://www.chianyai.go.th
   227.  เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่   http://www.chianyaicity.go.th
   228.  อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง   http://www.eop.go.th/
   229.  อบต.กะปาง อ.ทุ่งสง   http://www.kapang.go.th
   230.  อบต.การะเกด อ.เชียรใหญ่   http://www.karaked.go.th
   231.  อบต.กะหรอ อ.พิตำ   http://www.karhaw.go.th
   232.  ทต.เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์   http://www.kctcity.go.th
   233.  อบต.แก้วแสน อ.นาบอน   http://www.keawsan.go.th
   234.  อบต.เขาพังไกร อ.หัวไทร   http://www.khopangkai.go.th/
   235.  อบต.คอนชะลิก อ.หัวไทร   http://www.khuanchalik.go.th
   236.  อบต.ควรชุม อ.ร่อนพิบูลย์   http://www.khuanchum.go.th
   237.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง   http://www.khuanpang.go.th
   238.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล   http://www.khuntale.go.th
   239.  องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย   http://www.klai.go.th
   240.  องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง   http://www.kreang.go.th
   241.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อ.บพิตำ   http://www.krungching.go.th
   242.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่   http://www.krungyan.go.th
   243.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อ.ทุ่งสง   http://www.kuangrod.go.th
   244.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อ.ขนอม   http://www.kuanthong.go.th
   245.  องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา   http://www.mokhalan.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นราธิวาส)
   246.  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ   http://www.arawan.go.th/
   247.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ   http://www.bacho.go.th/
   248.  เทศบาลตำบลบาเจาะ   http://www.bachocity.go.th
   249.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ   http://www.bajoh.go.th
   250.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต   http://www.bangosato.go.th
   251.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้   http://www.barehtai.go.th
   252.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี   http://www.chengkiri.go.th
   253.  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง   http://www.waeng.go.th
   254.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก   http://www.wop.go.th
   255.  เทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง   http://www.waengcity.go.th
   256.  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ   http://www.yingo.go.th
   257.  เทศบาลตำบลต้นไทร   http://www.tonsaicity.go.th
   258.  เทศบาลตําบลตันหยงมัส อ.ระแงะ   http://www.tanyongmat.go.th
   259.  เทศบาลตำบลตากใบ   http://www.tbtakbai.go.th
   260.  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ   http://www.sako.go.th
   261.  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน   http://www.pron.go.th
   262.  เทศบาลตำบลตากใบ   http://www.tbtakbai.go.th
   263.  องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส   http://www.pasemat.go.th
   264.  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน   http://www.pron.go.th
   265.  อบต.เกียร์ อ.สุคิริน   http://www.gear.go.th
   266.  อบต.กาลิซา อ.ระแงะ   http://www.kaliza.go.th
   267.  อบต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส   http://www.kaluwo.go.th
   268.  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต อ.ตากใบ   http://www.kosit.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปัตตานี)
   269.  องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ   http://www.bereh.go.th
   270.  สำนักงานเทศบาลตำบลยะหริ่ง   http://www.yaringcity.go.th
   271.  เทศบาลตำบลตันหยง   http://www.tbtanyong.go.th
   272.  องค์การบริหารส่วนตําบลตะบิ้ง   http://www.tabing.go.th
   273.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน   http://www.talohduraman.go.th
   274.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง   http://www.talokraitong.go.th
   275.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา   http://www.talomaena.go.th
   276.  เทศบาลตำบลตะลุบัน   http://www.talubun.go.th
   277.  องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล   http://www.rusamilair.go.th
   278.  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   http://www.saikhao.go.th
   279.  องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด   http://www.pujud.go.th
   280.  องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย   http://www.plonghoy.go.th
   281.  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยง   http://www.tbtanyong.go.th
   282.  เทศบาลเมืองปัตตานี   http://www.pattanicity.go.th
   283.  องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด   http://www.pujud.go.th
   284.  องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน   http://www.piten.go.th
   285.  องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด   http://www.pado.go.th
   286.  องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น   http://www.paen.go.th
   287.  องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อ.ยะรัง   http://www.kolam.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พังงา)
   288.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก อ.เมือง   http://www.thungkangok.go.th
   289.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง   http://www.thungmaphrao.go.th
   290.  สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง   http://www.thaimuangmuni.go.th
   291.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง   http://www.thaimueng.go.th
   292.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา   http://www.thana.go.th
   293.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา   http://www.thanacity.go.th
   294.  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด   http://www.takdaet.go.th
   295.  สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า   http://www.takuapacity.go.th
   296.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน   http://www.Prunai.go.th
   297.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี   http://www.kohpanyee.go.th
   298.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ   http://www.phako.go.th
   299.  เทศบาลเมืองพังงา   http://www.phangngacity.go.th
   300.  องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง   http://www.noppring.go.th
   301.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน   http://http://www.Prunai.go.th
   302.  อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง   http://www.kalai.go.th
   303.  องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า   http://www.khukkhak.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พัทลุง)
   304.  เทศบาลตำบลอ่างทอง   http://www.angtong.go.th/
   305.  เทศบาลตำบลบางแก้ว   http://www.bangkaew.go.th
   306.  เทศบาลตำบลบ้านนา   http://www.bannaptlcity.go.th
   307.  เทศบาลตำบลบ้านพร้าว   http://www.banprao.go.th
   308.  เทศบาลตำบลบ้านสวน   http://www.bansuancity.go.th
   309.  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี   http://www.chaiburicity.go.th
   310.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง   http://www.chamung.go.th
   311.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะรัด   http://www.charad.go.th
   312.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่   http://www.donpradoo.go.th
   313.  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์   http://www.hanpo.go.th
   314.  องค์การบริหารส่วนตำบลหารเทา   http://www.harnthao.go.th
   315.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อ.ป่าบอน   http://www.thungnaree.go.th
   316.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อ.ควนขนุน   http://www.TAMBONDONSAI.go.th
   317.  องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อ.เมือง   http://www.tamnan.go.th
   318.  เทศบาลตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด   http://www.tamodcity.go.th
   319.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค   http://www.thakae.go.th
   320.  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน   http://www.tanoddoun.go.th
   321.  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์   http://www.hanpo.go.th
   322.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อ.ศรีบรรตพต   http://www.tapan.go.th
   323.  องค์การบริหารส่วนตำบลหารเทา   http://www.harnthao.go.th
   324.  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลน้อย   http://www.thalenoi.go.th
   325.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามิหรำ   http://www.thamiram.go.th
   326.  องค์การบริหารส่วนตำบลสมหวัง   http://www.SOMWANG.go.th
   327.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน   http://www.khaochaison.go.th
   328.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก   http://www.khaojeak.go.th
   329.  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเมือง   http://www.rommuang.go.th
   330.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายขาว   http://www.klongsaikhaw.go.th
   331.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหา   http://www.prakha.go.th
   332.  องค์การบริหารส่วนตำบลปรางหมู่   http://www.prangmoo.go.th
   333.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่   http://www.klongyai.go.th
   334.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม   http://www.paphayom.go.th
   335.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนางคำ   http://www.kohnangkum.go.th
   336.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน   http://www.payakhan.go.th
   337.  งค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า   http://www.kohtaolocal.go.th
   338.  องค์การบริหารส่วนตำบลพนางตุง   http://www.phanangtung.go.th
   339.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน   http://www.pabon.go.th
   340.  เทศบาลตำบลป่าบอน   http://www.paboncity.go.th
   341.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน   http://www.pakpayoon.go.th
   342.  เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์   http://www.chumponcity.go.th
   343.  อบต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน   http://www.falame.go.th/
   344.  อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน   http://www.hanpo.go.th/
   345.  อบต.จอมถนน อ.เขาสนชัย   http://www.jongthanon.go.th
   346.  อบต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน   http://www.khomak.go.th
   347.  เทศบาลตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน   http://www.KHUANKHANUNCITY.go.th
   348.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว อ.เมือง   http://www.khuanmaprao.go.th
   349.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน   http://www.khunkhanun-k.go.th
   350.  เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด   http://www.khunsouthong.go.th
   351.  องค์การบริหารส่วนตำบคลองเฉลิม อำเภอกงหรา   http://www.klongchalerm.go.th
   352.  องค์การบริหารส่วนตำบลกงหรา อ.กงหรา   http://www.kongra.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ภูเก็ต)
   353.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล   http://www.cherngtalay.go.th
   354.  เทศบาลตำบลเทพกษัตรี อ.ถลาง   http://www.thepcity.go.th
   355.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี อ.ถลาง   http://www.thepkrasattri.go.th
   356.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร   http://www.srisunthon.go.th
   357.  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู   http://www.sakhu.go.th
   358.  เทศบาลตำบลกะรน   http://www.karoncity.go.th
   359.  เทศบาลเมืองกะทู้   http://www.kathucity.go.th
   360.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว   http://www.kohkeaw.go.th
   361.  เทศบาลเมืองป่าตอง   http://www.patongcity.go.th
   362.  เทศบาลตำบลราไวย์   http://www.rawai.go.th
   363.  เทศบาลตำบลวิชิต   http://www.phuket-vichit.go.th
   364.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง   http://www.phuketchalong.go.th
   365.  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก   http://www.phulek.go.th
   366.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก   http://www.paklok.go.th
   367.  อบต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต   http://www.karoncity.go.th
   368.  สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้   http://www.kathucity.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระนอง)
   369.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางหิน   http://www.banghin.go.th
   370.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน   http://www.bangnon.go.th
   371.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ   http://www.bangphranuae.go.th
   372.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   http://www.bannasao.go.th
   373.  องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่น   http://www.tesabanlaun.go.th
   374.  เทศบาลตำบลราชกรูด   http://www.ratchakrudcity.go.th
   375.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น   http://www.pakjun.go.th
   376.  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ   http://www.paknamtarua.go.th
   377.  เทศบาลตำบลปากน้ำ   http://www.pakrng.go.th
   378.  เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี   http://www.JPR.go.th
   379.  องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ   http://www.kumpuan.go.th
   380.  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์   http://www.MUANGKLUANG.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ยะลา)
   381.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ   http://www.bala.go.th
   382.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ   http://www.balor.go.th
   383.  เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง   http://www.banglangdamcity.go.th
   384.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน   http://www.bangoycinae.go.th
   385.  เทศบาลตำบลบันนังสตา   http://www.bannangsata.go.th
   386.  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา   http://www.bannungsta.go.th
   387.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร   http://www.banrae.go.th
   388.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ   http://www.baroh.go.th
   389.  เทศบาลตำบลยะหา   http://www.yaha.go.th
   390.  องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา   http://www.yalapao.go.th
   391.  องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม   http://www.yarom.go.th
   392.  องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ   http://www.yata.go.th
   393.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา อ.รามัน   http://www.wangpaya.go.th
   394.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง   http://www.huaikrating.go.th
   395.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อ.เมือง   http://www.thasap.go.th
   396.  องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง   http://www.katong.go.th
   397.  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ   http://www.kayuboko.go.th
   398.  เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ   http://www.kayubokok.go.th
   399.  เทศบาลตำบลเขาชุมทอง   http://www.kctcity.go.th
   400.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา   http://www.thumtalu.go.th
   401.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ   http://www.kero.go.th
   402.  องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง   http://www.tannamtip.go.th
   403.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง   http://www.tanoamaeroa.go.th
   404.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา   http://www.tanohputae.go.th
   405.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ   http://www.thalohalo.go.th
   406.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง   http://www.huaikrating.go.th
   407.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ   http://www.taze.go.th
   408.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี   http://www.tachee.go.th
   409.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchan.go.th
   410.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ   http://www.sa-ae.go.th
   411.  องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา   http://www.saoyaha.go.th
   412.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก   http://www.satengnok.go.th
   413.  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง   http://www.pu-rong.go.th
   414.  องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง   http://www.katong.go.th
   415.  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ   http://www.kayuboko.go.th
   416.  เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ   http://www.kayubokok.go.th
   417.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง   http://www.pohseng.go.th
   418.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง   http://www.tatong.go.th
   419.  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง   http://www.pu-rong.go.th
   420.  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง   http://www.pu-rong.go.th
   421.  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน   http://www.pa-ron.go.th
   422.  อบต.อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง   http://www.IYERWENG.go.th
   423.  อบต.กาบัง อ.กาบัง   http://www.kabang.go.th
   424.  อบต.กาลูปัง อ.รามัน   http://www.kalupank.go.th
   425.  อบต.กาตอง อ.ยะหา   http://www.katong.go.th
   426.  อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน   http://www.kayuboko.go.th
   427.  องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ อ.รามัน   http://www.kototeura.go.th
   428.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง   http://www.krongpinang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สงขลา)
   429.  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย   http://www.Bahoy.go.th
   430.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางเขียด   http://www.bangkeiad.go.th
   431.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกล่ำ   http://www.bangklam.go.th
   432.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด   http://www.bannode.go.th
   433.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรุ   http://www.banpru.go.th
   434.  องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล้   http://www.chalare.go.th
   435.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุ   http://www.chalung.go.th
   436.  เทศบาลตำบลจะนะ   http://www.chanacity.go.th
   437.  องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง   http://www.chang.go.th
   438.  องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง   http://www.chanong.go.th
   439.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส   http://www.cherngsae.go.th
   440.  องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน   http://www.dansahuan.go.th
   441.  องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง   http://www.diluang.go.th
   442.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์   http://www.watchan.go.th
   443.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน   http://www.watkanun.go.th
   444.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน   http://www.watson.go.th
   445.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง   http://www.thungwang.go.th
   446.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   http://www.thungyai.go.th
   447.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา   http://www.Thapo.go.th
   448.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี   http://www.Thapradoo.go.th
   449.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก   http://www.huaylueg.go.th
   450.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง   http://www.tubchang.go.th
   451.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา อ.เทพา   http://www.thepha.go.th
   452.  เทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา   http://www.Thephacity.go.th
   453.  องค์การบริหารส่วนตำบลแค   http://www.khae.go.th
   454.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ   http://www.tungmor.go.th
   455.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม   http://www.Thungkhamin.go.th
   456.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง   http://www.thunglan.go.th
   457.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย   http://www.thungpor.go.th
   458.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่   http://www.thungtamsao.go.th
   459.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง   http://www.thachamoung.go.th
   460.  องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อ.สะเดา   http://www.tambonprik.go.th
   461.  องค์การบริหารส่วนตำบลทํานบ อ.สิงหนคร   http://www.tamnop.go.th
   462.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ   http://www.tamorsai.go.th
   463.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   http://www.thakham.go.th
   464.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง   http://www.thamuang.go.th
   465.  องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี   http://www.thankeeree.go.th
   466.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว   http://www.sumnaktaw.go.th
   467.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน   http://www.tabon.go.th
   468.  เทศบาลนครสงขลา   http://www.songkhladopa.go.th
   469.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน   http://www.tahin.go.th
   470.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก   http://www.huaylueg.go.th
   471.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ   http://www.takria.go.th
   472.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchan-chana.go.th
   473.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://www.sanamchai.go.th
   474.  องค์การบริหารส่วนตำบลโรง   http://www.rong-sao.go.th
   475.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อย   http://www.sabayoi.go.th
   476.  สำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย   http://www.sabayoicity.go.th
   477.  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสะเดา   http://www.sadaocity.go.th
   478.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม   http://www.sakomchana.go.th
   479.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม   http://www.SAKOMTHEPHA.go.th
   480.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น   http://www.sapanmaikaen.go.th
   481.  องค์การบริหารส่วนตำบลสทิงพระ   http://www.sathingpra.go.th
   482.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน   http://www.sathon.go.th
   483.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน   http://www.klongdan.go.th
   484.  เทศบาลเมืองคลองแห   http://www.klonghaecity.go.th
   485.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอยโข่ง   http://www.klonghoykhong.go.th
   486.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง   http://www.klongkwang.go.th
   487.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ   http://www.klongpia.go.th
   488.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย   http://www.klongsai.go.th
   489.  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู   http://www.pluknoo.go.th
   490.  องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ   http://www.Prakob.go.th
   491.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ   http://www.parkrore.go.th
   492.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง   http://www.patong-sao.go.th
   493.  เทศบาลตำบลพะตง   http://www.patong.go.th
   494.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง   http://www.pawong.go.th
   495.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า   http://www.kohsaba.go.th
   496.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแต้ว   http://www.kohtaew.go.th
   497.  องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ   http://www.rattaphoom.go.th
   498.  องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ   http://www.rawa.go.th
   499.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน   http://www.pian.go.th
   500.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง   http://www.paching.go.th
   501.  องค์การบริหารส่วนตำบลปาดังเบซาร์   http://www.padangbeza.go.th
   502.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง   http://www.pakbang.go.th
   503.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด   http://www.pakhad.go.th
   504.  อบต.ชิงโค อ.สิงหนคร   http://www.chingco.go.th/
   505.  อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ   http://www.chumpon.go.th
   506.  อบต.จะแหน อำเภอสะบ้าย้อย   http://www.janhae.go.th
   507.  อบต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ   http://www.jatingphra.go.th
   508.  อบต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย   http://www.kaodang.go.th
   509.  อบต.เขาพระ อ.รัตภูมิ   http://www.kaopra.go.th/
   510.  สำนักงานเทศบาลตำบลควนลัง   http://www.khuanlang.go.th
   511.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า   http://www.khuanniangcity.go.th
   512.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ   http://www.khuanru.go.th
   513.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส อ.ควนเนียง   http://www.khuanso.go.th
   514.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร   http://www.khuansri.go.th
   515.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อ.ระโนด   http://www.klongdan.go.th
   516.  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ - อบต   http://www.kppobt.go.th
   517.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อ.สทิงพระ   http://www.kradang-nga.go.th
   518.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์   http://www.krasaesin.go.th
   519.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปช้าง\   http://www.krc.go.th
   520.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปช้าง   http://www.krc.go.th
   521.  องค์การบริหารส่วนตำบลคู อ.จะนะ   http://www.ku.go.th
   522.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้   http://www.kuhatai.go.th
   523.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา   http://www.kuhra.go.th
   524.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อ.สทิงพระ   http://www.kukud.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สตูล)
   525.  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ   http://www.yansuesao.go.th
   526.  เทศบาลตำบล ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล   http://www.THUNGWACITY.go.th
   527.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ   http://www.THARAE.go.th
   528.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี   http://www.kettree.go.th
   529.  องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ   http://www.udaijarern.go.th
   530.  องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อ.เมือง   http://www.tammalang.go.th
   531.  เทศบาลเมืองสตูล   http://www.stm.go.th
   532.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง   http://www.sao-kalong.go.th
   533.  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร   http://www.SAKON.go.th
   534.  เทศบาลตำบลคลองขุด   http://www.klongkhudcity.go.th
   535.  องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ   http://www.pae-ra.go.th
   536.  อบต.เจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง   http://www.jehbilang.go.th
   537.  อบต.กำแพง อ.ละงู   http://www.KAMPHAENG.go.th
   538.  อบต.ควนขัน อ.เมืองสตูล   http://www.khuankhan.go.th
   539.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อ.ควนโดน   http://www.khuansator.go.th
   540.  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมืองสตูล   http://www.klongkhudcity.go.th
   541.  เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู   http://www.kumpangcity.go.th
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(สุราษฏร์ธานี)
   542.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางใบไม้   http://www.bangbaimai.go.th
   543.  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี   http://www.arunkamvari.go.th/index.php
   544.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ   http://www.bangmadua.go.th
   545.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์   http://www.bangpho.go.th
   546.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ   http://www.bansadet.go.th
   547.  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง   http://www.bansong.go.th
   548.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้   http://www.bantai.go.th
   549.  เทศบาลบ้านตาขุน   http://www.bantakhuncity.go.th
   550.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   http://www.banyang.go.th
   551.  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม   http://www.chaikram.go.th
   552.  เทศบาลตำบลตลาดไชยา   http://www.chaiyacity.go.th
   553.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขวา   http://www.changkwa.go.th
   554.  เทศบาลตำบลช้างซ้าย   http://www.changsaicity.go.th
   555.  สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่   http://www.watpradoocity.go.th
   556.  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   http://www.weang.go.th
   557.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อ.ท่าชนะ   http://www.wang.go.th
   558.  สำนักงานเทศบาลตำบลย่านดินแดง   http://www.yandindang.go.th
   559.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน   http://www.tkd.go.th
   560.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน   http://www.tonyuan.go.th
   561.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย   http://www.huatei.go.th
   562.  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อ.พุนพิน   http://www.tharongchang.go.th
   563.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง   http://www.trikung.go.th
   564.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา   http://www.trisopha.go.th
   565.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์   http://www.thathongmai.go.th
   566.  องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์   http://www.thautae.go.th
   567.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง   http://www.tung.go.th
   568.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์   http://www.thungkong.go.th
   569.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อ.เวียงสระ   http://www.thungluang.go.th
   570.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร   http://www.thungtaomai.go.th
   571.  เทศบาลตำบลท่าชนะ   http://www.thachanacity.go.th
   572.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี   http://www.thachi.go.th
   573.  เทศบาลตำบลท่าขนอน   http://www.thakhanoncity.go.th
   574.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน   http://www.thakradan.go.th
   575.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ   http://www.thakhumnguen.go.th
   576.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   http://www.tasaton.go.th
   577.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร   http://www.thamsingkron.go.th
   578.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่   http://www.tathongmaicity.go.th
   579.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย   http://www.huatei.go.th
   580.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก   http://www.songprak.go.th
   581.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง   http://www.TAKEANTONG.go.th
   582.  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม   http://www.takhamcity.go.th
   583.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้   http://www.takuktai.go.th
   584.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย   http://www.sriwichai.go.th
   585.  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี   http://www.khanthuli.go.th
   586.  องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด   http://www.sawaid.go.th
   587.  องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ   http://www.sincharoen.go.th
   588.  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู   http://www.sakoo.go.th
   589.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก   http://www.klongchanak.go.th
   590.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชะอุ่น   http://www.klongchaun.go.th
   591.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย   http://www.klongnoi.go.th
   592.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ   http://www.klongprab.go.th
   593.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน   http://www.tasaton.go.th
   594.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่   http://www.tathongmaicity.go.th
   595.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก   http://www.klongsok.go.th
   596.  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์   http://www.prasong.go.th
   597.  องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง   http://www.pasang.go.th
   598.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน   http://www.kohphangan.go.th
   599.  เทศบาลตำบลเกาะสมุย   http://www.kohsamuicity.go.th
   600.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า   http://www.kohtao.go.th
   601.  องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์   http://www.permpoontrap.go.th
   602.  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ   http://www.numpu.go.th
   603.  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี   http://www.phruphi.go.th
   604.  เทศบาลตำบลพุมเรียง   http://www.phumriang.go.th
   605.  องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน   http://www.phunphin.go.th
   606.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก   http://www.pakmark.go.th
   607.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก   http://www.pakprak.go.th
   608.  ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก   http://www.chonlakram.go.th
   609.  เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์   http://www.kanchanaditcity.go.th
   610.  อบต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน   http://www.kaohuakhwai.go.th
   611.  อบต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง   http://www.kaotan.go.th
   612.  อบต.กะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม   http://www.kapao.go.th
   613.  องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร   http://www.khuansuban.go.th
   614.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี   http://www.khuntalae.go.th
   615.  เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา   http://www.kiansacity.go.th
   616.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์นี   http://www.klongchanak.go.th
   617.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชะอุ่น   http://www.klongchaun.go.th
   618.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อ.พุนพิน   http://www.krud.go.th
   619.  องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์   http://www.krut.go.th

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,706