ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคใต้ 

อบต./เทศบาล ภาคใต้
ลิงค์  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กระบี่)
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
  องค์การบริหารส่วนตําบลดินอุดม
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
  องค์การบริหารส่วนตําบลทับปริก
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม
  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุมพร)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
  องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อ.ละแม
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะไคร
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
  เทศบาลตำบลละแม อ.ละแม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลทรัพย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  เทศบาลตำบลละแม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
  เทศบาลตำบลปะทิว
  เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
  อบต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก
  อบต.ชุมโค อ.ปะทิว
  เทศบาลเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร
  อบต.ดอนยาง อ.ปะทิว
  อบต.หาดทรายรี อำเภอเมือง
  อบต.เขาทะลุ อ.สวี
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนกระทิง อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลครน อ.สวี
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตรัง)
  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี อ.ห้วยยอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านตาขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อ.วังวิเศษ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อ.วังวิเศษ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
  เทศบาลตำบลทุ่งยาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อ.ปะเหลียน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง
  เทศบาลตำบลห้วยยอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
  สำนักงานเทศบาลนครตรัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อ.รัษฎา
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อ.หาดสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง
  เทศบาลตำบลห้วยยอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  เทศบาลตำบลสิเกา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
  เทศบาลตำบลคลองปาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อ.นาโยง
  อบต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ
  เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง
  อบต.กันตังใต้ อ.กันตัง
  อบต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว
  อบต.โคกยาง อ.กันตัง
  เทศบาลตำบลควนกุน อ.สิเกา
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อ.รัษฏา
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม อ.กันตัง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครศรีธรรมราช)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางจาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางขัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
  เทศบาลตำบชะอวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
  เทศบาลตำบลจันดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง)
  เทศบาลตำบลฉวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน อ.บางขัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ อ.ชะอวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
  เทศบาลตำบลหินตก
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
  เทศบาลตำบลหัวไทร
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา
  เทศบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อ.ชะอวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อ.สิชล
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
  เทศบาลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อ.สิชล
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อ.สิชล
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อ.นาบอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
  เทศบาลตำบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์)
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม อ.หัวไทร
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
  เทศบาลตำบลหัวไทร
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
  เทศบาลตำบลขนอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล
  เทศบาลตำบลสิชล
  องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง
  องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมคีรี
  สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
  เทศบาลตำบลเกาะเพชร
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด
  เทศบาลตำบลพรหมคีรี
  เทศบาลตำบลพิปูน
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
  เทศบาลตำบลปากนคร
  อบต.เชียงเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ
  อบต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
  เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่
  อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง
  อบต.กะปาง อ.ทุ่งสง
  อบต.การะเกด อ.เชียรใหญ่
  อบต.กะหรอ อ.พิตำ
  ทต.เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์
  อบต.แก้วแสน อ.นาบอน
  อบต.เขาพังไกร อ.หัวไทร
  อบต.คอนชะลิก อ.หัวไทร
  อบต.ควรชุม อ.ร่อนพิบูลย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
  องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อ.บพิตำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อ.ทุ่งสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อ.ขนอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อ.ท่าศาลา
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นราธิวาส)
  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
  เทศบาลตำบลบาเจาะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
  เทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ
  เทศบาลตำบลต้นไทร
  เทศบาลตําบลตันหยงมัส อ.ระแงะ
  เทศบาลตำบลตากใบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
  เทศบาลตำบลตากใบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปาเสมัส
  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
  อบต.เกียร์ อ.สุคิริน
  อบต.กาลิซา อ.ระแงะ
  อบต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส
  องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต อ.ตากใบ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปัตตานี)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
  สำนักงานเทศบาลตำบลยะหริ่ง
  เทศบาลตำบลตันหยง
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะบิ้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
  เทศบาลตำบลตะลุบัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล
  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยง
  เทศบาลเมืองปัตตานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
  องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น
  องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อ.ยะรัง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พังงา)
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง
  สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา
  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
  สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ
  เทศบาลเมืองพังงา
  องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน
  อบต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พัทลุง)
  เทศบาลตำบลอ่างทอง
  เทศบาลตำบลบางแก้ว
  เทศบาลตำบลบ้านนา
  เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
  เทศบาลตำบลบ้านสวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะรัด
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหารเทา
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อ.ป่าบอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อ.ควนขนุน
  องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อ.เมือง
  เทศบาลตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อ.ศรีบรรตพต
  องค์การบริหารส่วนตำบลหารเทา
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามิหรำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมหวัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหา
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรางหมู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนางคำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน
  งค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลพนางตุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
  เทศบาลตำบลป่าบอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน
  เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์
  อบต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน
  อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน
  อบต.จอมถนน อ.เขาสนชัย
  อบต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน
  เทศบาลตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน
  เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลกงหรา อ.กงหรา
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ภูเก็ต)
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
  เทศบาลตำบลเทพกษัตรี อ.ถลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรี อ.ถลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร
  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
  เทศบาลตำบลกะรน
  เทศบาลเมืองกะทู้
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลราไวย์
  เทศบาลตำบลวิชิต
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก
  อบต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต
  สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระนอง)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่น
  เทศบาลตำบลราชกรูด
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
  เทศบาลตำบลปากน้ำ
  เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ยะลา)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ
  เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
  เทศบาลตำบลบันนังสตา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
  เทศบาลตำบลยะหา
  องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
  องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา อ.รามัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ
  เทศบาลตำบลเขาชุมทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเตงนอก
  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
  อบต.อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
  อบต.กาบัง อ.กาบัง
  อบต.กาลูปัง อ.รามัน
  อบต.กาตอง อ.ยะหา
  อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ อ.รามัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สงขลา)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางเขียด
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกล่ำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล้
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุ
  เทศบาลตำบลจะนะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส
  องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา อ.เทพา
  เทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา
  องค์การบริหารส่วนตำบลแค
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อ.สะเดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลทํานบ อ.สิงหนคร
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
  องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
  เทศบาลนครสงขลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะบ้าย้อย
  สำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
  สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสะเดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลสทิงพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
  เทศบาลเมืองคลองแห
  องค์การบริหารส่วนตำบลหอยโข่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
  องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง
  เทศบาลตำบลพะตง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแต้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปาดังเบซาร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
  อบต.ชิงโค อ.สิงหนคร
  อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ
  อบต.จะแหน อำเภอสะบ้าย้อย
  อบต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ
  อบต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย
  อบต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
  สำนักงานเทศบาลตำบลควนลัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส อ.ควนเนียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อ.ระโนด
  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ - อบต
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อ.สทิงพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปช้าง\
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปช้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคู อ.จะนะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อ.สทิงพระ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สตูล)
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
  เทศบาลตำบล ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อ.เมือง
  เทศบาลเมืองสตูล
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
  เทศบาลตำบลคลองขุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
  อบต.เจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง
  อบต.กำแพง อ.ละงู
  อบต.ควนขัน อ.เมืองสตูล
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อ.ควนโดน
  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมืองสตูล
  เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(สุราษฏร์ธานี)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางใบไม้
  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใต้
  เทศบาลบ้านตาขุน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
  เทศบาลตำบลตลาดไชยา
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขวา
  เทศบาลตำบลช้างซ้าย
  สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่
  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อ.ท่าชนะ
  สำนักงานเทศบาลตำบลย่านดินแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อ.พุนพิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อ.เวียงสระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร
  เทศบาลตำบลท่าชนะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี
  เทศบาลตำบลท่าขนอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
  สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชะอุ่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก
  องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน
  เทศบาลตำบลเกาะสมุย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี
  เทศบาลตำบลพุมเรียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
  ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก
  เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
  อบต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน
  อบต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
  อบต.กะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
  องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
  เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์นี
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชะอุ่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อ.พุนพิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์
เว็บไซต์ในเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.192.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,354,952

แบบสอบถาม