หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคกลาง 

อบต./เทศบาล ภาคกลาง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปทุมธานี)
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก   http://www.3khok.go.th
   2.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   http://www.baanmai.go.th
   3.  เทศบาลตำบลบางกะดี   http://www.bangkadi.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง   http://www.banchang-pt.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ   http://www.bangphonua.go.th
   6.  เทศบาลเมืองท่าโขลง   http://www.thaklong-phathumtani.go.th
   7.  สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี   http://www.thanyaburi.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ   http://www.taykoa.go.th
   9.  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์   http://www.sananrak.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา   http://www.saolamlukka.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร   http://saolumsai.go.th
   12.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ   http://www.salakru.go.th
   13.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก   http://www.klonghok.go.th
   14.  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม   http://www.klongphraudomcity.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ   http://www.taykoa.go.th
   16.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ   http://www.taze.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์   http://www.nopparut.go.th
   18.  อบต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก   http://www.chiangrakyai.go.th/
   19.  อบต เชียงรากน้อย อ.สามโคก   http://www.chiengraknoi.go.th
   20.  เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา   http://www.khukhot.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว   http://www.khukwang.go.th
   22.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อ.คลองหลวง   http://www.klonghok.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อ.สามโคก   http://www.krachang.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว   http://www.kubangluang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กำแพงเพชร)
   25.  เทศบาลตำบลบ้านพราน   http://www.banphran.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห   http://www.whh.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อ.คลองขลุ่ย   http://www.wangbua.go.th
   28.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้   http://www.yangnumkludtai.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู   http://www.wangchaphoolocal.go.th
   30.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุ่ย   http://www.wangkhaem.go.th
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง   http://www.thungthong.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ   http://www.tmk-sao.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.เมือง   http://www.wangthongsao.go.th
   34.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ   http://www.tmkcity.go.th
   35.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง   http://www.thaputsa.go.th
   36.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huatanoan.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา   http://www.thawornwattana.go.th
   38.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huatanoan.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   http://www.srakaew.go.th
   40.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   http://www.sk.go.th
   41.  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม   http://www.sakngam.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม   http://www.saosaingam.go.th
   43.  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย   http://www.kml.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง   http://www.nonpluang.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ   http://www.obtlankrabue.go.th
   46.  สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   http://www.nktp.go.th
   47.  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก   http://www.noenkealek.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลระหาน   http://www.rahan.go.th
   49.  ทต.ช่องลม อ.ลานกระบือ   http://www.chonglom.go.th
   50.  อบต.จันทิมา อ.ลานกระบือ   http://www.juntima.go.th
   51.  อบต.โค้งไผ่ อ.โค้งไผ่   http://www.khongphai.go.th
   52.  อบต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร   http://www.khontee.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอ่ง อ.พรานกระต่าย   http://www.khuiban-aong.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยนาท)
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา   http://www.autapao.go.th
   55.  เทศบาลเมืองชัยนาท   http://www.chainatcity.go.th
   56.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท   http://www.chainatpao.go.th
   57.  เทศบาลตำบลดงคอน   http://www.dongkon.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ   http://www.donkhum.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อ.หันคา   http://www.wangkaituen.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ   http://www.donkhum.go.th
   61.  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา   http://www.hadtasao.go.th
   62.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา   http://www.huaikrotpat.go.th
   63.  เทศบาลตำบลห้วยงู   http://www.huaingucity.go.th
   64.  เทศบาลตำบลชัยนาท อ.เมือง   http://www.tambonchainat.go.th
   65.  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท   http://www.tammamoon.go.th
   66.  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา   http://www.hadtasao.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา   http://www.huaikrotpat.go.th
   68.  เทศบาลตำบลห้วยงู   http://www.huaingucity.go.th
   69.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก   http://www.talook.go.th
   70.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน   http://www.sapanhin.go.th
   71.  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา   http://www.hadtasao.go.th
   72.  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา   http://www.phraeksriracha.go.th
   73.  อบต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท   http://www.hadtasao.go.th
   74.  อบต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท   http://www.kaokaew.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครนายก)
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด   http://www.bangplakod.go.th
   76.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   http://www.banpraow.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก   http://www.banprik.go.th
   78.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร   http://www.donglakhon.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ. ปากพลี   http://www.tharueasao.go.th
   80.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา   http://www.srinawa.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่   http://www.saoklongyai.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย   http://www.koawai.go.th
   83.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน   http://www.photan.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก   http://www.pka.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์   http://www.ongkharak.go.th
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี   http://www.pakplee.go.th
   87.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อ.ปากพลี   http://www.kopho.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครปฐม)
   88.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางช้าง   http://www.bangchang.go.th
   89.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางเเขม   http://www.bangkham.go.th
   90.  เทศบาลตำบลบางหลวง   http://www.bangluang.go.th
   91.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ   http://www.bangphra.go.th
   92.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด   http://www.watlamud.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี   http://www.wadcare.go.th
   94.  องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา   http://www.yaicha.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม   http://www.tnp.go.th
   96.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย   http://www.donkoi.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา   http://www.donphutsa.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล   http://www.hinmool.go.th
   99.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง   http://www.hk.go.th
   100.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน   http://www.huayduan.go.th
   101.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู   http://www.huayphlu.go.th
   102.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ   http://www.huaypra.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน   http://www.thungkapunghom.go.th
   104.  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา   http://www.thammasala.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล   http://www.hinmool.go.th
   106.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง   http://www.hk.go.th
   107.  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อ.นครชัยศรี   http://www.tatamnak.go.th
   108.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน   http://www.huayduan.go.th
   109.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู   http://www.huayphlu.go.th
   110.  เทศบาลตำบลสามพราน   http://www.samphrancity.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน   http://www.sampran-sao.go.th
   112.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม   http://www.saingam.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา   http://www.sapattana.go.th
   114.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา   http://www.klongjinda.go.th
   115.  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนัก   http://www.tatamnak.go.th
   116.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน   http://www.prapathon.go.th
   117.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง   http://www.nongdindang.go.th
   118.  อบต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน   http://www.kamphaengsaen.go.th
   119.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว อ. สามพราน   http://www.khunkaew.go.th
   120.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน   http://www.klongjinda.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครสวรรค์)
   121.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   http://www.angthongsao.go.th
   122.  เทศบาลตำบลบ้านแดน   http://www.ban-dan.go.th/
   123.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางเคียน   http://www.bangkiean.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง   http://www.bangmuang.go.th
   125.  องค์การบริหารส่วนตำบลบรรพตพิสัย   http://www.banphotphisai.go.th
   126.  องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน   http://www.chansen.go.th
   127.  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง   http://www.danchang.go.th
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อ.หนองบัว   http://www.wangbo.go.th
   129.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว   http://www.yangkhao.go.th
   130.  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี   http://www.wangkhoi.go.th
   131.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อ.ลาดยาว   http://www.wangma.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว   http://www.wangmung.go.th
   133.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี   http://www.wangnamlad.go.th
   134.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อ.แม่วงก์   http://www.wangsan.go.th
   135.  เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง   http://www.thapkrit.go.th
   136.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huathanon.go.th
   137.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย   http://www.huawai.go.th
   138.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม   http://www.huaynamhom.go.th
   139.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก   http://www.thatako.go.th
   140.  องค์การบริหารส่วนตำบลทํานบ   http://www.tamnob.go.th
   141.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย   http://www.tangew.go.th
   142.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย   http://www.thanamaoy.go.th
   143.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง อ.บรรพตพิสัย   http://www.tasung.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huathanon.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย   http://www.huawai.go.th
   146.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน   http://www.takeanluen.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด   http://www.takeed.go.th
   148.  สำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า   http://www.takfacity.go.th
   149.  องค์การบริหารตำบลตากฟ้า   http://www.takfah.go.th
   150.  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร   http://www.soyrakron.go.th
   151.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี   http://www.takhli.go.th
   152.  เทศบาลตำบลตาคลี   http://www.takhlicity.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก   http://www.sawantok.go.th
   154.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน   http://www.khaochonkan.go.th
   155.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําโรงชัย   http://www.samrongchai.go.th
   156.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ   http://www.sanchaokaitor.go.th
   157.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก   http://www.sao-thatako.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง   http://www.tasung.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์   http://www.phaising.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก   http://www.phanomrok.go.th
   161.  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ   http://www.phanomset.go.th
   162.  เทศบาลนครสวรรค์   http://www.nsn-municipality.go.th
   163.  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก   http://www.noenmakok.go.th
   164.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน   http://www.nongben.go.th
   165.  องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ   http://www.phayuhapao.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน   http://www.phranon.go.th
   167.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   http://www.nongbua.go.th
   168.  เทศบาลตำบลหนองบัว   http://www.nongbuamuni.go.th
   169.  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี   http://www.paisali.go.th
   170.  อบต.ช่องแค อ.ตาคลี   http://www.cksm.go.th
   171.  อบต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย   http://www.danchang.go.th
   172.  อบต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์   http://www.kaingkai.go.th
   173.  อบต.ฆะมัง อ.ชุมแสง   http://www.kamung.go.th
   174.  อบต.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว   http://www.kaodin.go.th
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อ.เมืองนครสววรค์   http://www.klangdad.go.th
   176.  สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ   http://www.krokphra.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นนทบุรี)
   177.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางขนุน   http://www.bangkhanoon.go.th
   178.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกร่าง   http://www.bangkrang.go.th
   179.  องค์การปกครองส่วนตำบลบบางคูรัด   http://www.BANGKURUD.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน   http://www.banglane.go.th
   181.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง   http://www.bangmaenang.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง   http://www.bangmoung.go.th
   183.  เทศบาลเมืองบางมูลนาก   http://www.Bangmulnak.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่   http://www.bangpai.go.th
   185.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง   http://www.bbt.go.th
   186.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ   http://www.thajalung.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา   http://www.taweewattana.go.th
   188.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย   http://www.sai-noi.go.th
   189.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่   http://www.saiyai.go.th
   190.  สำนักงานเทศบาลตำบลไทรน้อย   http://www.sainoi.go.th
   191.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง   http://www.salaklang.go.th
   192.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย   http://www.klongkhoi.go.th
   193.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง   http://www.klongkhwang.go.th
   194.  องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา   http://www.taweewattana.go.th
   195.  เทศบาลตำบลปลายบาง   http://www.plaibang.go.th
   196.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อ.ไทรน้อย   http://www.khunsri.go.th
   197.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   http://www.klongkhoi.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พระนครศรีอยุธยา)
   198.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านซุ้ง   http://www.banchung.go.th
   199.  สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญญิก   http://www.aranyik.go.th
   200.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   http://www.ayutthayacity.go.th
   201.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ   http://www.baankoh.go.th
   202.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง   http://www.banchang-uthai.go.th
   203.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา   http://www.bangna.go.th
   204.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   http://www.bannasm.go.th
   205.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน   http://www.banpan.go.th
   206.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์   http://www.banpho.go.th
   207.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   http://www.banplub.go.th
   208.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ   http://www.banpo.go.th
   209.  เทศบาลตำบลบ้านแพรก   http://www.banprak.go.th
   210.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม   http://www.banrome.go.th
   211.  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง   http://www.bansangcity.go.th
   212.  งค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ   http://www.chameap.go.th
   213.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย   http://www.wangchula.go.th
   214.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อ.วังน้อย   http://www.wangnoi.go.th
   215.  องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา   http://www.hantapao.go.th
   216.  เทศบาลท่าเรือ อ.ท่าเรือ   http://www.tharuacity.go.th
   217.  เทศบาลตำบลโรงช้าง   http://www.tessabanrongchang.go.th
   218.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง   http://www.thadindang.go.th
   219.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก   http://www.thajaosanook.go.th
   220.  องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา   http://www.hantapao.go.th
   221.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง   http://www.thaluang.go.th
   222.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล   http://www.tepmongkol.go.th
   223.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก   http://www.sounprik.go.th
   224.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchan-bpi.go.th
   225.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําพะเนียง   http://www.sampaneang.go.th
   226.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม   http://www.samphaolom.go.th
   227.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://www.snamchai.go.th
   228.  องค์การบริหารส่วตำบลสนับทึบ   อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   229.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม   http://www.samtoom.go.th
   230.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง   http://www.sammuang.go.th
   231.  เทศบาลตำบลคลองจิก   http://www.klongjig.go.th
   232.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ   http://www.klongprayabunlue.go.th
   233.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน   http://http://www.poain.go.th
   234.  เทศบาลตำบลพระอินทราชา   http://www.pra-intaracha.go.th
   235.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล   http://www.tepmongkol.go.th
   236.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว   http://www.prakaew.go.th
   237.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก   http://www.klongsakae.go.th
   238.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว   http://www.klongsrabua.go.th
   239.  สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาททอง อ.บางปะอิน   http://www.prasattong.go.th
   240.  องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา   http://www.kobjao.go.th
   241.  สำนักงานเทศบาลตำบลภาชี   http://www.phachi.go.th
   242.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ   http://www.phaiphra.go.th
   243.  เทศบาลตำบลผักไห่   http://www.phakhai.go.th
   244.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน   http://www.phanakhon.go.th
   245.  องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม   http://www.rasom.go.th
   246.  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง   http://www.phukaothong.go.th
   247.  องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด   http://www.plaiklad.go.th
   248.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   http://www.pailom.go.th
   249.  ทต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน   http://www.chiengraknoy.go.th
   250.  อบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี   http://www.donyanang.go.th/
   251.  อบต.หันตะเภา อ.วังน้อย   http://www.hantapao.go.th
   252.  อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา   http://www.khorean.go.th
   253.  เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน   http://www.klongjig.go.th
   254.  องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง   http://www.koosalod.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พิจิตร)
   255.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง   http://www.banbung.go.th
   256.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางคลาน   http://www.bangklan.go.th
   257.  เทศบาลบางไผ่   http://www.bangphai.go.th/
   258.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   http://www.bannaphichit.go.th
   259.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย   http://www.bannoi-sao.go.th
   260.  เทศบาลตำบลดงป่าคำ   http://www.dongpakam.go.th
   261.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง   http://www.dongsue.go.th
   262.  เทศบาลตำบลวังกรด   http://www.wkmu.go.th
   263.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ.บางมูลนาก   http://www.wangkrod.go.th
   264.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง   http://www.thaloung.go.th
   265.  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อ.สามง่าม   http://www.khumpangdin.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พิษณุโลก)
   266.  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก   http://www.arunyik.go.th
   267.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางระทุ่ม   http://www.bangkrathum.go.th
   268.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   http://www.bannoi.go.th
   269.  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   http://www.chattrakan.go.th
   270.  องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง   http://www.dinthong.go.th
   271.  เทศบาลตำบลวงฆ้อง   http://www.wongkong.go.th
   272.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด   http://www.hinlad.go.th
   273.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   http://www.horkrong.go.th
   274.  สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง   http://www.wt.go.th
   275.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อ.บางกระทุ่ม   http://www.thatan.go.th
   276.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   http://www.thachang.go.th
   277.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   http://www.horkrong.go.th
   278.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม   http://www.thanangngam.go.th
   279.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง   http://www.tatong.go.th
   280.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์   http://www.sripirom.go.th
   281.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน   http://www.Phaikhodon.go.th
   282.  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี   http://www.phanchalee.go.th
   283.  สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม   http://www.nuenkumdistrict.go.th
   284.  เทศบาลนครพิษณุโลก   http://www.phsmun.go.th
   285.  เทศบาลตำบล่ป่าแดง   http://www.padaeng.go.th
   286.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   http://www.pailompitlok.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เพชรบูรณ์)
   287.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   http://www.bannoen.go.th
   288.  เทศบาลตำบลแคมป์สน   http://www.campson.go.th
   289.  เทศบาลตำบลเฉลียงทอง   http://www.chaliangthong.go.th
   290.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อ.หล่มเก่า   http://www.wangban.go.th
   291.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ อ.หนองไผ่   http://www.wangbost.go.th
   292.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่   http://www.wangthadee.go.th
   293.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง   http://www.tonmamoung.go.th
   294.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร   http://www.takudrai.go.th
   295.  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด   http://www.subsamotod.go.th
   296.  องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ   http://www.gunju.go.th
   297.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง   http://www.klongkrajang.go.th
   298.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง   http://www.phayawang.go.th
   299.  องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง   http://www.rawing.go.th
   300.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง   http://www.phayawang.go.th
   301.  อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก   http://www.faynasang.go.th
   302.  อบต.กันจุ อ.บึงสามพัน   http://www.gunju.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ลพบุรี)
   303.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกะพี้   http://www.bangkapee.go.th
   304.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่   http://www.banglee.go.th
   305.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง   http://www.bangphueng.go.th
   306.  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง   http://www.banthaluang.go.th
   307.  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน   http://www.subtakean.go.th
   308.  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม   http://www.pattananikommu.go.th
   309.  ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม   http://www.chongsarika.go.th
   310.  อบต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง   http://www.chonsaradach.go.th
   311.  ทต.โคกตูม อ.เมือง   http://www.khoktoom.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สมุทรปราการ)
   312.  องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง   http://www.ampang.go.th
   313.  เทศบาลตำบลบางบ่อ   http://www.bangbo.go.th
   314.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบ่อ   http://www.bangbo.go.th
   315.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางโฉลง   http://www.bangchalong.go.th
   316.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางด้วน   http://www.bangduan.go.th
   317.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกระเจ้า   http://www.bangkrachao.go.th
   318.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา   http://www.bangpla.go.th
   319.  เทศบาลตำบลบางพลี   http://www.bangplee.go.th
   320.  เทศบาลตำบลด่านสำโรง   http://www.dansumrong.go.th
   321.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บางพลี   http://www.tambonbangkaew.go.th
   322.  เทศบาลตำบลสำโรงใต้   http://www.sumrongtaicity.go.th
   323.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่   http://www.SRISAJORRAKaeyai.go.th
   324.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย   http://www.srisajorrakhenoi.go.th
   325.  เทศบาลนครสมุทรปราการ   http://www.samutprakancity.go.th
   326.  เทศบาลตำบลคลองด่าน   http://www.klongdanmunicipality.go.th
   327.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา   http://www.praksa.go.th
   328.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่   http://www.preakasamai.go.th
   329.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง   http://www.obt-Bangsaotong.go.th
   330.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง   http://www.preng.go.th
   331.  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์   http://www.phrasamutjedee.go.th
   332.  เทศบาลตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ   http://www.klongdanmunicipality.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สมุทรสงคราม)
   333.  สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา   http://www.amphawa.go.th
   334.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางแค   http://www.bangkae.go.th
   335.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางคนที   http://www.bangkhontee.go.th
   336.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางขันแตก   http://www.bangkhunteak.go.th
   337.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกระบือ   http://www.bangkrabue.go.th
   338.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่   http://www.bangnanglee.go.th
   339.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่   http://www.watpradoo.go.th
   340.  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร   http://www.yisan.go.th
   341.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด   http://www.thaihad.go.th
   342.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา   http://www.thakha.go.th
   343.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง   http://www.suanluang-sao.go.th
   344.  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ   http://www.rongheep.go.th
   345.  เทศบาลตำบลเมืองสมุทรสงคราม   http://www.smsk-city.go.th
   346.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   http://www.phragnamdang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สมุทรสาคร)
   347.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางช้าง   http://www.bangchangamphawa.go.th
   348.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางน้ำจืด   http://www.bangnumjeud.go.th
   349.  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว   http://www.banphaeocity.go.th
   350.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี   http://www.donkaidee.go.th
   351.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.กระทุ่มแบน   http://www.thasaocity.go.th
   352.  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา   http://www.kaset-pt.go.th
   353.  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   http://www.katomban.go.th
   354.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้   http://www.thamai.go.th
   355.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม   http://www.suansom.go.th
   356.  เทศบาลนครสมุทรสาคร   http://www.sakhoncity.go.th
   357.  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา   http://www.kaset-pt.go.th
   358.  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   http://www.katomban.go.th
   359.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ   http://www.klongmadua.go.th
   360.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน   http://www.klongton.go.th
   361.  อบต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร   http://www.kalong.go.th
   362.  ทต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว   http://www.kaset-pt.go.th
   363.  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   http://www.ktb.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สิงห์บุรี)
   364.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกระบือ   http://www.bangkabue.go.th
   365.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ   http://www.bangmun.go.th
   366.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง   http://www.banpang.go.th
   367.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา   http://www.tubya.go.th
   368.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี   http://www.tarngam.go.th
   369.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง   http://www.srachang.go.th
   370.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   http://www.tarngam.go.th
   371.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล   http://www.photale.go.th
   372.  เทศบาลตำบลปากบาง   http://www.pak-bang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุโขทัย)
   373.  เทศบาลตำบลบ้านโตนด   http://www.bantonode.go.th
   374.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   http://www.chaimongkol.go.th
   375.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่   http://www.dongkhu.go.th
   376.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ   http://www.watkho.go.th
   377.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย   http://www.yangsai.go.th
   378.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง   http://www.tungyangmuang.go.th
   379.  เทศบาลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม   http://www.thungsaliamcity.go.th
   380.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย   http://www.tambonmaesin.go.th
   381.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก   http://www.thaichanasuk.go.th
   382.  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อ.คีรีมาศ   http://www.tanod.go.th
   383.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย   http://www.tantia.go.th
   384.  เทศบาลตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchun.go.th
   385.  เทศบาลตำบลศรีสำโรง   http://www.ssr.go.th
   386.  เทศบาลเมืองสวรรคโลก   http://www.sawankalok.go.th
   387.  เทศบาลตำบลศรีนคร   http://www.sinakhon.go.th
   388.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง   http://www.sampuang.go.th
   389.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน   http://www.samruan.go.th
   390.  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์   http://www.khaokawcity.go.th
   391.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ   http://www.parkpra.go.th
   392.  องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ   http://www.krainai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุพรรณบุรี)
   393.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง   http://www.banchangs.go.th
   394.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน   http://www.banglen.go.th
   395.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   http://www.bangphlab.go.th
   396.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ   http://www.bansra.go.th
   397.  เทศบาลตำบลเดิมบาง   http://www.doembang.go.th
   398.  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์   http://www.donjadee.go.th
   399.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน   http://www.yangnon.go.th
   400.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อ.ศรีประจันต์   http://www.wangwa.go.th
   401.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง   http://www.thaptilek.go.th
   402.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ   http://www.donmaklua.go.th
   403.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์   http://www.huapoh.go.th
   404.  เทศบาลตำบลท่าระหัด อ.เมือง   http://http://www.tharahat.go.th
   405.  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง   http://www.tubluang.go.th
   406.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง   http://www.thungkhok.go.th
   407.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์   http://www.huapoh.go.th
   408.  เทศบาลตำบลตะค่า   http://www.taka.go.th
   409.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน   http://www.srapanglan.go.th
   410.  เทศบาลตําบลวังยาง   http://www.wangyangsuphanburi.go.th
   411.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchansuphan.go.th
   412.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสําราญ   http://www.srisumran.go.th
   413.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์   http://www.siprachan.go.th
   414.  เทศบาลตำบลเขาดิน   http://www.khaodin.go.th
   415.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี   http://www.sanamklee.go.th
   416.  องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่   http://www.ruayai.go.th
   417.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://://www.sao-sanamchai.go.th
   418.  เทศบาลตำบลสามชุก   http://www.samchuk.go.th
   419.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย   http://www.plubplachai.go.th
   420.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ   http://www.donmaklua.go.th
   421.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง   http://www.phaikhwang.go.th
   422.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ   http://www.rairot.go.th
   423.  องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์   http://www.ongkarak.go.th
   424.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ   http://www.nongbor.go.th
   425.  อบต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง   http://www.dan-chang.go.th
   426.  อบต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง   http://www.jorakhesamphan.go.th
   427.  อบต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลา   http://www.jorakheyai.go.th
   428.  เทศบาบตำบลขุดพัดเพ็ง อ.อู่ทอง   http://www.khunpadpeng.go.th
   429.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อ.สามชุก   http://www.kraseaw.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สระบุรี)
   430.  เทศบาลตำบลบ้านยาง   http://www.banyangcity.go.th
   431.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   http://www.banyarng.go.th
   432.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม   http://www.changthaingam.go.th
   433.  องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง   http://www.wihandang.go.th
   434.  เทศบาลตำบลวังม่วง อ.วังม่วง   http://www.wangmuang.go.th
   435.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อ.วังม่วง   http://www.wangmuanglocal.go.th
   436.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลพระยาทด   http://www.tontan-prayatod.go.th
   437.  เทศบาลตำบลหินกอง   http://www.hinkong.go.th
   438.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน   http://www.hinsorn.go.th
   439.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง   http://www.huaibong.go.th
   440.  องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท   http://www.tharnkasem.go.th
   441.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น   http://www.Huaykhamin.go.th
   442.  เทศบาลตำบลทับกวาง   http://www.tubkwang.go.th
   443.  เทศบาลตำบลหินกอง   http://www.hinkong.go.th
   444.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน   http://www.hinsorn.go.th
   445.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง   http://www.huaibong.go.th
   446.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   http://www.ta-toom.go.th
   447.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น   http://www.Huaykhamin.go.th
   448.  เทศบาลตำบลตะกุด   http://www.takud.go.th
   449.  เทศบาลตำบลท่าลาน   http://www.talan.go.th
   450.  เทศบาลตำบลสวนดอกไม้   http://www.suandokmai.go.th
   451.  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน   http://www.salaengphan.go.th
   452.  องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง   http://www.phuengruang.go.th
   453.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อ.หนองแค   http://www.kokyae.go.th
   454.  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก   http://www.muaklek.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่างทอง)
   455.  องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช   http://www.akekarach.go.th/
   456.  เทศบาลตำบลอู่ทอง   http://www.u-thongcity.go.th
   457.  สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา   http://www.sawangha.go.th
   458.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง   http://www.Sanjaorongthong.go.th
   459.  สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง   http://www.saladang.go.th
   460.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา   http://www.phaidum.go.th
   461.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์   http://www.phomuangphan.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุทัยธานี)
   462.  เทศบาลตำบลบ้านไร่   http://www.banrailoc.go.th
   463.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   http://www.banrailocal.go.th
   464.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด   http://www.chaowat.go.th
   465.  สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย   http://www.tessabanuthai.go.th
   466.  เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง   http://www.karung.go.th

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,649