หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคกลาง 

อบต./เทศบาล ภาคกลาง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปทุมธานี)
   1.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก   http://www.3khok.go.th
   2.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   http://www.baanmai.go.th
   3.  เทศบาลตำบลบางกะดี   http://www.bangkadi.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง   http://www.banchang-pt.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ   http://www.bangphonua.go.th
   6.  เทศบาลเมืองท่าโขลง   http://www.thaklong-phathumtani.go.th
   7.  สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี   http://www.thanyaburi.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ   http://www.taykoa.go.th
   9.  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์   http://www.sananrak.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา   http://www.saolamlukka.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร   http://saolumsai.go.th
   12.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ   http://www.salakru.go.th
   13.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก   http://www.klonghok.go.th
   14.  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม   http://www.klongphraudomcity.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ   http://www.taykoa.go.th
   16.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ   http://www.taze.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์   http://www.nopparut.go.th
   18.  อบต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก   http://www.chiangrakyai.go.th/
   19.  อบต เชียงรากน้อย อ.สามโคก   http://www.chiengraknoi.go.th
   20.  เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา   http://www.khukhot.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว   http://www.khukwang.go.th
   22.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อ.คลองหลวง   http://www.klonghok.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อ.สามโคก   http://www.krachang.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว   http://www.kubangluang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กำแพงเพชร)
   25.  เทศบาลตำบลบ้านพราน   http://www.banphran.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห   http://www.whh.go.th
   27.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว อ.คลองขลุ่ย   http://www.wangbua.go.th
   28.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้   http://www.yangnumkludtai.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู   http://www.wangchaphoolocal.go.th
   30.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อ.คลองขลุ่ย   http://www.wangkhaem.go.th
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง   http://www.thungthong.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ   http://www.tmk-sao.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.เมือง   http://www.wangthongsao.go.th
   34.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ   http://www.tmkcity.go.th
   35.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง   http://www.thaputsa.go.th
   36.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huatanoan.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา   http://www.thawornwattana.go.th
   38.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huatanoan.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   http://www.srakaew.go.th
   40.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   http://www.sk.go.th
   41.  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม   http://www.sakngam.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม   http://www.saosaingam.go.th
   43.  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย   http://www.kml.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง   http://www.nonpluang.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ   http://www.obtlankrabue.go.th
   46.  สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   http://www.nktp.go.th
   47.  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก   http://www.noenkealek.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลระหาน   http://www.rahan.go.th
   49.  ทต.ช่องลม อ.ลานกระบือ   http://www.chonglom.go.th
   50.  อบต.จันทิมา อ.ลานกระบือ   http://www.juntima.go.th
   51.  อบต.โค้งไผ่ อ.โค้งไผ่   http://www.khongphai.go.th
   52.  อบต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร   http://www.khontee.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอ่ง อ.พรานกระต่าย   http://www.khuiban-aong.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยนาท)
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา   http://www.autapao.go.th
   55.  เทศบาลเมืองชัยนาท   http://www.chainatcity.go.th
   56.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท   http://www.chainatpao.go.th
   57.  เทศบาลตำบลดงคอน   http://www.dongkon.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ   http://www.donkhum.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อ.หันคา   http://www.wangkaituen.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ   http://www.donkhum.go.th
   61.  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา   http://www.hadtasao.go.th
   62.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา   http://www.huaikrotpat.go.th
   63.  เทศบาลตำบลห้วยงู   http://www.huaingucity.go.th
   64.  เทศบาลตำบลชัยนาท อ.เมือง   http://www.tambonchainat.go.th
   65.  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท   http://www.tammamoon.go.th
   66.  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา   http://www.hadtasao.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา   http://www.huaikrotpat.go.th
   68.  เทศบาลตำบลห้วยงู   http://www.huaingucity.go.th
   69.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก   http://www.talook.go.th
   70.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน   http://www.sapanhin.go.th
   71.  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา   http://www.hadtasao.go.th
   72.  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา   http://www.phraeksriracha.go.th
   73.  อบต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท   http://www.hadtasao.go.th
   74.  อบต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท   http://www.kaokaew.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครนายก)
   75.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด   http://www.bangplakod.go.th
   76.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   http://www.banpraow.go.th
   77.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก   http://www.banprik.go.th
   78.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร   http://www.donglakhon.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ. ปากพลี   http://www.tharueasao.go.th
   80.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา   http://www.srinawa.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่   http://www.saoklongyai.go.th
   82.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย   http://www.koawai.go.th
   83.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน   http://www.photan.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก   http://www.pka.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์   http://www.ongkharak.go.th
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี   http://www.pakplee.go.th
   87.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อ.ปากพลี   http://www.kopho.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครปฐม)
   88.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางช้าง   http://www.bangchang.go.th
   89.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางเเขม   http://www.bangkham.go.th
   90.  เทศบาลตำบลบางหลวง   http://www.bangluang.go.th
   91.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ   http://www.bangphra.go.th
   92.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด   http://www.watlamud.go.th
   93.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี   http://www.wadcare.go.th
   94.  องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา   http://www.yaicha.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม   http://www.tnp.go.th
   96.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย   http://www.donkoi.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา   http://www.donphutsa.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล   http://www.hinmool.go.th
   99.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง   http://www.hk.go.th
   100.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน   http://www.huayduan.go.th
   101.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู   http://www.huayphlu.go.th
   102.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ   http://www.huaypra.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน   http://www.thungkapunghom.go.th
   104.  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา   http://www.thammasala.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล   http://www.hinmool.go.th
   106.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง   http://www.hk.go.th
   107.  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อ.นครชัยศรี   http://www.tatamnak.go.th
   108.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน   http://www.huayduan.go.th
   109.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู   http://www.huayphlu.go.th
   110.  เทศบาลตำบลสามพราน   http://www.samphrancity.go.th
   111.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน   http://www.sampran-sao.go.th
   112.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม   http://www.saingam.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา   http://www.sapattana.go.th
   114.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา   http://www.klongjinda.go.th
   115.  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนัก   http://www.tatamnak.go.th
   116.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน   http://www.prapathon.go.th
   117.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง   http://www.nongdindang.go.th
   118.  อบต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน   http://www.kamphaengsaen.go.th
   119.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว อ. สามพราน   http://www.khunkaew.go.th
   120.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน   http://www.klongjinda.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครสวรรค์)
   121.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง   http://www.angthongsao.go.th
   122.  เทศบาลตำบลบ้านแดน   http://www.ban-dan.go.th/
   123.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางเคียน   http://www.bangkiean.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง   http://www.bangmuang.go.th
   125.  องค์การบริหารส่วนตำบลบรรพตพิสัย   http://www.banphotphisai.go.th
   126.  องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน   http://www.chansen.go.th
   127.  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง   http://www.danchang.go.th
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อ.หนองบัว   http://www.wangbo.go.th
   129.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว   http://www.yangkhao.go.th
   130.  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี   http://www.wangkhoi.go.th
   131.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า อ.ลาดยาว   http://www.wangma.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว   http://www.wangmung.go.th
   133.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี   http://www.wangnamlad.go.th
   134.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อ.แม่วงก์   http://www.wangsan.go.th
   135.  เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง   http://www.thapkrit.go.th
   136.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huathanon.go.th
   137.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย   http://www.huawai.go.th
   138.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม   http://www.huaynamhom.go.th
   139.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก   http://www.thatako.go.th
   140.  องค์การบริหารส่วนตำบลทํานบ   http://www.tamnob.go.th
   141.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย   http://www.tangew.go.th
   142.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย   http://www.thanamaoy.go.th
   143.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง อ.บรรพตพิสัย   http://www.tasung.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน   http://www.huathanon.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย   http://www.huawai.go.th
   146.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน   http://www.takeanluen.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด   http://www.takeed.go.th
   148.  สำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า   http://www.takfacity.go.th
   149.  องค์การบริหารตำบลตากฟ้า   http://www.takfah.go.th
   150.  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร   http://www.soyrakron.go.th
   151.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี   http://www.takhli.go.th
   152.  เทศบาลตำบลตาคลี   http://www.takhlicity.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก   http://www.sawantok.go.th
   154.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน   http://www.khaochonkan.go.th
   155.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําโรงชัย   http://www.samrongchai.go.th
   156.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ   http://www.sanchaokaitor.go.th
   157.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก   http://www.sao-thatako.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง   http://www.tasung.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์   http://www.phaising.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก   http://www.phanomrok.go.th
   161.  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ   http://www.phanomset.go.th
   162.  เทศบาลนครสวรรค์   http://www.nsn-municipality.go.th
   163.  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก   http://www.noenmakok.go.th
   164.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน   http://www.nongben.go.th
   165.  องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ   http://www.phayuhapao.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน   http://www.phranon.go.th
   167.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   http://www.nongbua.go.th
   168.  เทศบาลตำบลหนองบัว   http://www.nongbuamuni.go.th
   169.  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี   http://www.paisali.go.th
   170.  อบต.ช่องแค อ.ตาคลี   http://www.cksm.go.th
   171.  อบต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย   http://www.danchang.go.th
   172.  อบต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์   http://www.kaingkai.go.th
   173.  อบต.ฆะมัง อ.ชุมแสง   http://www.kamung.go.th
   174.  อบต.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว   http://www.kaodin.go.th
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อ.เมืองนครสววรค์   http://www.klangdad.go.th
   176.  สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ   http://www.krokphra.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นนทบุรี)
   177.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางขนุน   http://www.bangkhanoon.go.th
   178.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกร่าง   http://www.bangkrang.go.th
   179.  องค์การปกครองส่วนตำบลบบางคูรัด   http://www.BANGKURUD.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน   http://www.banglane.go.th
   181.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง   http://www.bangmaenang.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง   http://www.bangmoung.go.th
   183.  เทศบาลเมืองบางมูลนาก   http://www.Bangmulnak.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่   http://www.bangpai.go.th
   185.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง   http://www.bbt.go.th
   186.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ   http://www.thajalung.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา   http://www.taweewattana.go.th
   188.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย   http://www.sai-noi.go.th
   189.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่   http://www.saiyai.go.th
   190.  สำนักงานเทศบาลตำบลไทรน้อย   http://www.sainoi.go.th
   191.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง   http://www.salaklang.go.th
   192.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย   http://www.klongkhoi.go.th
   193.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง   http://www.klongkhwang.go.th
   194.  องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา   http://www.taweewattana.go.th
   195.  เทศบาลตำบลปลายบาง   http://www.plaibang.go.th
   196.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อ.ไทรน้อย   http://www.khunsri.go.th
   197.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   http://www.klongkhoi.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พระนครศรีอยุธยา)
   198.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านซุ้ง   http://www.banchung.go.th
   199.  สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญญิก   http://www.aranyik.go.th
   200.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   http://www.ayutthayacity.go.th
   201.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ   http://www.baankoh.go.th
   202.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง   http://www.banchang-uthai.go.th
   203.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา   http://www.bangna.go.th
   204.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   http://www.bannasm.go.th
   205.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน   http://www.banpan.go.th
   206.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์   http://www.banpho.go.th
   207.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ   http://www.banplub.go.th
   208.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ   http://www.banpo.go.th
   209.  เทศบาลตำบลบ้านแพรก   http://www.banprak.go.th
   210.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม   http://www.banrome.go.th
   211.  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง   http://www.bansangcity.go.th
   212.  งค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ   http://www.chameap.go.th
   213.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย   http://www.wangchula.go.th
   214.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อ.วังน้อย   http://www.wangnoi.go.th
   215.  องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา   http://www.hantapao.go.th
   216.  เทศบาลท่าเรือ อ.ท่าเรือ   http://www.tharuacity.go.th
   217.  เทศบาลตำบลโรงช้าง   http://www.tessabanrongchang.go.th
   218.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง   http://www.thadindang.go.th
   219.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก   http://www.thajaosanook.go.th
   220.  องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา   http://www.hantapao.go.th
   221.  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง   http://www.thaluang.go.th
   222.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล   http://www.tepmongkol.go.th
   223.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก   http://www.sounprik.go.th
   224.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchan-bpi.go.th
   225.  องค์การบริหารส่วนตำบลสําพะเนียง   http://www.sampaneang.go.th
   226.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม   http://www.samphaolom.go.th
   227.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://www.snamchai.go.th
   228.  องค์การบริหารส่วตำบลสนับทึบ   อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   229.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม   http://www.samtoom.go.th
   230.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง   http://www.sammuang.go.th
   231.  เทศบาลตำบลคลองจิก   http://www.klongjig.go.th
   232.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ   http://www.klongprayabunlue.go.th
   233.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน   http://http://www.poain.go.th
   234.  เทศบาลตำบลพระอินทราชา   http://www.pra-intaracha.go.th
   235.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล   http://www.tepmongkol.go.th
   236.  องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว   http://www.prakaew.go.th
   237.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก   http://www.klongsakae.go.th
   238.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว   http://www.klongsrabua.go.th
   239.  สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาททอง อ.บางปะอิน   http://www.prasattong.go.th
   240.  องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา   http://www.kobjao.go.th
   241.  สำนักงานเทศบาลตำบลภาชี   http://www.phachi.go.th
   242.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ   http://www.phaiphra.go.th
   243.  เทศบาลตำบลผักไห่   http://www.phakhai.go.th
   244.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน   http://www.phanakhon.go.th
   245.  องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม   http://www.rasom.go.th
   246.  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง   http://www.phukaothong.go.th
   247.  องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด   http://www.plaiklad.go.th
   248.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   http://www.pailom.go.th
   249.  ทต.เชียงรากน้อย อ.บางประอิน   http://www.chiengraknoy.go.th
   250.  อบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี   http://www.donyanang.go.th/
   251.  อบต.หันตะเภา อ.วังน้อย   http://www.hantapao.go.th
   252.  อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา   http://www.khorean.go.th
   253.  เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน   http://www.klongjig.go.th
   254.  องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง   http://www.koosalod.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พิจิตร)
   255.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง   http://www.banbung.go.th
   256.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางคลาน   http://www.bangklan.go.th
   257.  เทศบาลบางไผ่   http://www.bangphai.go.th/
   258.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   http://www.bannaphichit.go.th
   259.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย   http://www.bannoi-sao.go.th
   260.  เทศบาลตำบลดงป่าคำ   http://www.dongpakam.go.th
   261.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง   http://www.dongsue.go.th
   262.  เทศบาลตำบลวังกรด   http://www.wkmu.go.th
   263.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ.บางมูลนาก   http://www.wangkrod.go.th
   264.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง   http://www.thaloung.go.th
   265.  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อ.สามง่าม   http://www.khumpangdin.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พิษณุโลก)
   266.  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก   http://www.arunyik.go.th
   267.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางระทุ่ม   http://www.bangkrathum.go.th
   268.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   http://www.bannoi.go.th
   269.  องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   http://www.chattrakan.go.th
   270.  องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง   http://www.dinthong.go.th
   271.  เทศบาลตำบลวงฆ้อง   http://www.wongkong.go.th
   272.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด   http://www.hinlad.go.th
   273.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   http://www.horkrong.go.th
   274.  สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง   http://www.wt.go.th
   275.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อ.บางกระทุ่ม   http://www.thatan.go.th
   276.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   http://www.thachang.go.th
   277.  องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   http://www.horkrong.go.th
   278.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม   http://www.thanangngam.go.th
   279.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง   http://www.tatong.go.th
   280.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์   http://www.sripirom.go.th
   281.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน   http://www.Phaikhodon.go.th
   282.  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี   http://www.phanchalee.go.th
   283.  สำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม   http://www.nuenkumdistrict.go.th
   284.  เทศบาลนครพิษณุโลก   http://www.phsmun.go.th
   285.  เทศบาลตำบล่ป่าแดง   http://www.padaeng.go.th
   286.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม   http://www.pailompitlok.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เพชรบูรณ์)
   287.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   http://www.bannoen.go.th
   288.  เทศบาลตำบลแคมป์สน   http://www.campson.go.th
   289.  เทศบาลตำบลเฉลียงทอง   http://www.chaliangthong.go.th
   290.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อ.หล่มเก่า   http://www.wangban.go.th
   291.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ อ.หนองไผ่   http://www.wangbost.go.th
   292.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่   http://www.wangthadee.go.th
   293.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง   http://www.tonmamoung.go.th
   294.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร   http://www.takudrai.go.th
   295.  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด   http://www.subsamotod.go.th
   296.  องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ   http://www.gunju.go.th
   297.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง   http://www.klongkrajang.go.th
   298.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง   http://www.phayawang.go.th
   299.  องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง   http://www.rawing.go.th
   300.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง   http://www.phayawang.go.th
   301.  อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก   http://www.faynasang.go.th
   302.  อบต.กันจุ อ.บึงสามพัน   http://www.gunju.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ลพบุรี)
   303.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกะพี้   http://www.bangkapee.go.th
   304.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่   http://www.banglee.go.th
   305.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง   http://www.bangphueng.go.th
   306.  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง   http://www.banthaluang.go.th
   307.  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน   http://www.subtakean.go.th
   308.  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม   http://www.pattananikommu.go.th
   309.  ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม   http://www.chongsarika.go.th
   310.  อบต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง   http://www.chonsaradach.go.th
   311.  ทต.โคกตูม อ.เมือง   http://www.khoktoom.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สมุทรปราการ)
   312.  องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง   http://www.ampang.go.th
   313.  เทศบาลตำบลบางบ่อ   http://www.bangbo.go.th
   314.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบ่อ   http://www.bangbo.go.th
   315.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางโฉลง   http://www.bangchalong.go.th
   316.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางด้วน   http://www.bangduan.go.th
   317.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกระเจ้า   http://www.bangkrachao.go.th
   318.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา   http://www.bangpla.go.th
   319.  เทศบาลตำบลบางพลี   http://www.bangplee.go.th
   320.  เทศบาลตำบลด่านสำโรง   http://www.dansumrong.go.th
   321.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บางพลี   http://www.tambonbangkaew.go.th
   322.  เทศบาลตำบลสำโรงใต้   http://www.sumrongtaicity.go.th
   323.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่   http://www.SRISAJORRAKaeyai.go.th
   324.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย   http://www.srisajorrakhenoi.go.th
   325.  เทศบาลนครสมุทรปราการ   http://www.samutprakancity.go.th
   326.  เทศบาลตำบลคลองด่าน   http://www.klongdanmunicipality.go.th
   327.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา   http://www.praksa.go.th
   328.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่   http://www.preakasamai.go.th
   329.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง   http://www.obt-Bangsaotong.go.th
   330.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง   http://www.preng.go.th
   331.  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์   http://www.phrasamutjedee.go.th
   332.  เทศบาลตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ   http://www.klongdanmunicipality.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สมุทรสงคราม)
   333.  สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา   http://www.amphawa.go.th
   334.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางแค   http://www.bangkae.go.th
   335.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางคนที   http://www.bangkhontee.go.th
   336.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางขันแตก   http://www.bangkhunteak.go.th
   337.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกระบือ   http://www.bangkrabue.go.th
   338.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่   http://www.bangnanglee.go.th
   339.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่   http://www.watpradoo.go.th
   340.  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร   http://www.yisan.go.th
   341.  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด   http://www.thaihad.go.th
   342.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา   http://www.thakha.go.th
   343.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง   http://www.suanluang-sao.go.th
   344.  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ   http://www.rongheep.go.th
   345.  เทศบาลตำบลเมืองสมุทรสงคราม   http://www.smsk-city.go.th
   346.  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   http://www.phragnamdang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สมุทรสาคร)
   347.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางช้าง   http://www.bangchangamphawa.go.th
   348.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางน้ำจืด   http://www.bangnumjeud.go.th
   349.  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว   http://www.banphaeocity.go.th
   350.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี   http://www.donkaidee.go.th
   351.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.กระทุ่มแบน   http://www.thasaocity.go.th
   352.  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา   http://www.kaset-pt.go.th
   353.  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   http://www.katomban.go.th
   354.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้   http://www.thamai.go.th
   355.  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม   http://www.suansom.go.th
   356.  เทศบาลนครสมุทรสาคร   http://www.sakhoncity.go.th
   357.  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา   http://www.kaset-pt.go.th
   358.  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   http://www.katomban.go.th
   359.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ   http://www.klongmadua.go.th
   360.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน   http://www.klongton.go.th
   361.  อบต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร   http://www.kalong.go.th
   362.  ทต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว   http://www.kaset-pt.go.th
   363.  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน   http://www.ktb.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สิงห์บุรี)
   364.  องค์การปกครองส่วนตำบลบางกระบือ   http://www.bangkabue.go.th
   365.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ   http://www.bangmun.go.th
   366.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง   http://www.banpang.go.th
   367.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา   http://www.tubya.go.th
   368.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี   http://www.tarngam.go.th
   369.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง   http://www.srachang.go.th
   370.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   http://www.tarngam.go.th
   371.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล   http://www.photale.go.th
   372.  เทศบาลตำบลปากบาง   http://www.pak-bang.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุโขทัย)
   373.  เทศบาลตำบลบ้านโตนด   http://www.bantonode.go.th
   374.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล   http://www.chaimongkol.go.th
   375.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่   http://www.dongkhu.go.th
   376.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ   http://www.watkho.go.th
   377.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย   http://www.yangsai.go.th
   378.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง   http://www.tungyangmuang.go.th
   379.  เทศบาลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม   http://www.thungsaliamcity.go.th
   380.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย   http://www.tambonmaesin.go.th
   381.  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก   http://www.thaichanasuk.go.th
   382.  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อ.คีรีมาศ   http://www.tanod.go.th
   383.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย   http://www.tantia.go.th
   384.  เทศบาลตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchun.go.th
   385.  เทศบาลตำบลศรีสำโรง   http://www.ssr.go.th
   386.  เทศบาลเมืองสวรรคโลก   http://www.sawankalok.go.th
   387.  เทศบาลตำบลศรีนคร   http://www.sinakhon.go.th
   388.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง   http://www.sampuang.go.th
   389.  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน   http://www.samruan.go.th
   390.  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์   http://www.khaokawcity.go.th
   391.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ   http://www.parkpra.go.th
   392.  องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ   http://www.krainai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุพรรณบุรี)
   393.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง   http://www.banchangs.go.th
   394.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน   http://www.banglen.go.th
   395.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   http://www.bangphlab.go.th
   396.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ   http://www.bansra.go.th
   397.  เทศบาลตำบลเดิมบาง   http://www.doembang.go.th
   398.  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์   http://www.donjadee.go.th
   399.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน   http://www.yangnon.go.th
   400.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อ.ศรีประจันต์   http://www.wangwa.go.th
   401.  องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อ.เมือง   http://www.thaptilek.go.th
   402.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ   http://www.donmaklua.go.th
   403.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์   http://www.huapoh.go.th
   404.  เทศบาลตำบลท่าระหัด อ.เมือง   http://http://www.tharahat.go.th
   405.  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง   http://www.tubluang.go.th
   406.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง   http://www.thungkhok.go.th
   407.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์   http://www.huapoh.go.th
   408.  เทศบาลตำบลตะค่า   http://www.taka.go.th
   409.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน   http://www.srapanglan.go.th
   410.  เทศบาลตําบลวังยาง   http://www.wangyangsuphanburi.go.th
   411.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน   http://www.talingchansuphan.go.th
   412.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสําราญ   http://www.srisumran.go.th
   413.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์   http://www.siprachan.go.th
   414.  เทศบาลตำบลเขาดิน   http://www.khaodin.go.th
   415.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี   http://www.sanamklee.go.th
   416.  องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่   http://www.ruayai.go.th
   417.  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย   http://://www.sao-sanamchai.go.th
   418.  เทศบาลตำบลสามชุก   http://www.samchuk.go.th
   419.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย   http://www.plubplachai.go.th
   420.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ   http://www.donmaklua.go.th
   421.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง   http://www.phaikhwang.go.th
   422.  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ   http://www.rairot.go.th
   423.  องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์   http://www.ongkarak.go.th
   424.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ   http://www.nongbor.go.th
   425.  อบต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง   http://www.dan-chang.go.th
   426.  อบต.จระเข้สามพัน อ.อู่ทอง   http://www.jorakhesamphan.go.th
   427.  อบต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลา   http://www.jorakheyai.go.th
   428.  เทศบาบตำบลขุดพัดเพ็ง อ.อู่ทอง   http://www.khunpadpeng.go.th
   429.  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อ.สามชุก   http://www.kraseaw.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สระบุรี)
   430.  เทศบาลตำบลบ้านยาง   http://www.banyangcity.go.th
   431.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   http://www.banyarng.go.th
   432.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม   http://www.changthaingam.go.th
   433.  องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง   http://www.wihandang.go.th
   434.  เทศบาลตำบลวังม่วง อ.วังม่วง   http://www.wangmuang.go.th
   435.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อ.วังม่วง   http://www.wangmuanglocal.go.th
   436.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลพระยาทด   http://www.tontan-prayatod.go.th
   437.  เทศบาลตำบลหินกอง   http://www.hinkong.go.th
   438.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน   http://www.hinsorn.go.th
   439.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง   http://www.huaibong.go.th
   440.  องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท   http://www.tharnkasem.go.th
   441.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น   http://www.Huaykhamin.go.th
   442.  เทศบาลตำบลทับกวาง   http://www.tubkwang.go.th
   443.  เทศบาลตำบลหินกอง   http://www.hinkong.go.th
   444.  องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน   http://www.hinsorn.go.th
   445.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง   http://www.huaibong.go.th
   446.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   http://www.ta-toom.go.th
   447.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น   http://www.Huaykhamin.go.th
   448.  เทศบาลตำบลตะกุด   http://www.takud.go.th
   449.  เทศบาลตำบลท่าลาน   http://www.talan.go.th
   450.  เทศบาลตำบลสวนดอกไม้   http://www.suandokmai.go.th
   451.  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน   http://www.salaengphan.go.th
   452.  องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง   http://www.phuengruang.go.th
   453.  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อ.หนองแค   http://www.kokyae.go.th
   454.  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก   http://www.muaklek.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่างทอง)
   455.  องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช   http://www.akekarach.go.th/
   456.  เทศบาลตำบลอู่ทอง   http://www.u-thongcity.go.th
   457.  สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา   http://www.sawangha.go.th
   458.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง   http://www.Sanjaorongthong.go.th
   459.  สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง   http://www.saladang.go.th
   460.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา   http://www.phaidum.go.th
   461.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์   http://www.phomuangphan.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุทัยธานี)
   462.  เทศบาลตำบลบ้านไร่   http://www.banrailoc.go.th
   463.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   http://www.banrailocal.go.th
   464.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด   http://www.chaowat.go.th
   465.  สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย   http://www.tessabanuthai.go.th
   466.  เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง   http://www.karung.go.th
replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.214.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,304,171