ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคตะวันออก 

อบต./เทศบาล ภาคตะวันออก
ลิงค์  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (จันทบุรี)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางซัน
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกะไชย
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉมัน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม
  เทศบาลเมืองจันทบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทเขลม
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อ.ขลุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว
  เทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุ่ย
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าใหม่
  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง
  เทศบาลตำบลเขาบายศรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
  เทศบาลตำบลพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
  เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลพวา
  เทศบาลตำบลพลิ้ว
  เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉะเชิงเทรา)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางคา
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางขวัญ
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางเกลือ
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกระเจ็ด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว
  เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
  เทศบาลตำบลบางปะกง
  เทศบาลตำบลบางผึ้ง
  เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
  18. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อ.บางปะกง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง อ.บางคล้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อ.บางประกง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
  เทศบาลตำบลเทพราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประกง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
  สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมพา
  องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว
  อบต.เกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชลบุรี)
  สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางละมุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
  เทศบาลตำบลบางพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด
  เทศบาลตำบลบ้านสวน
  เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัวฬ่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ.
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
  เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม
  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบุญมี
  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อ.พานทอง
  เทศบาลตำบลธาตุทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
  เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
  เทศบาลเมืองแสนสุข
  องค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ
  เทศบาลตำบลสัตหีบ
  สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ
  เทศบาลเมืองชลบุรี
  อบต.เกษรสุวรรณ อ.บ่อทอง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตราด)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เขาสมิง
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
  สำนักงานเทศบาลเมืองตราด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง
  เทศบาลตำบลหาดเล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
  เทศบาลตำบลหาดเล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
  เทศบาลตำบลหนองบอน
  เทศบาลตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ปราจีนบุรี)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบางกระเบา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อ.กบินทร์บุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
  องค์การบริหารส่วนตำบลสําพันตา
  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
  สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
  เทศบาลตำบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
  อบต.แก่งดินสอ อ.นาดี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระยอง)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบางบุตร
  เทศบาลตำบลบ้านฉาง
  เทศบาลเมืองบ้านฉาง
  เทศบาลตำบลบ้านเพ
  เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก
  องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน
  องค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อ.วังจันทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
  เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
  สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ
  สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
  องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
  องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
  สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
  อบต.เชิงเนิน อ.เมือง
  อบต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
  ทต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
  เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อ.ปลวกแดง
  อบต.กะเฉด อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน อ.แกลง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สระแก้ว)
  องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย อ.ตาพระยา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
  เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ
  เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
  อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ
เว็บไซต์ในเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.192.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,354,895

แบบสอบถาม