หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคเหนือ 

อบต./เทศบาล ภาคเหนือ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เชียงราย)
   1.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านด้าย   http://www.bandai.go.th
   2.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านดู่   http://www.bandu.go.th
   3.  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   http://www.banplong.go.th
   4.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว   http://www.bansaeo.go.th
   5.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง   http://www.chediloung.go.th
   6.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน   http://www.doilan.go.th
   7.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม   http://www.doingam.go.th
   8.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย   http://www.wiangchai.go.th
   9.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง   http://www.wiangcs.go.th
   10.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง   http://www.wiangkalong.go.th
   11.  องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ   http://www.Wiangnue.go.th
   12.  เทศบาลตำบลเวียงเทิง   http://www.wiangthoeng.go.th
   13.  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   http://www.wiengchiangsaen.go.th
   14.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก   http://www.huaisak.go.th
   15.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู   http://www.huaychompu.go.th
   16.  เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน   http://www.tessabanmaekham.go.th
   17.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก   http://www.huaisak.go.th
   18.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู   http://www.huaychompu.go.th
   19.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก   http://www.TAKHAOPLEUK.go.th
   20.  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน   http://www.sathan.go.th
   21.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   http://www.pasak.go.th
   22.  เทศบาลตำบลป่าตาล   http://www.patan.go.th
   23.  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง   http://www.kohchang-cr.go.th
   24.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง   http://www.patung.go.th
   25.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   http://www.pahung.go.th
   26.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ   http://www.pakordum.go.th
   27.  อบต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว   http://www.jommokkaew.go.th
   28.  เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ   http://www.krung.go.th
   29.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย   http://www.muangchum.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เชียงใหม่)
   30.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านกาด   http://www.bangad.go.th
   31.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง   http://www.baanpong.go.th
   32.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์   http://www.banchan.go.th
   33.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ   http://www.bantub.go.th
   34.  องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง   http://www.chaechang.go.th
   35.  สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ   http://www.chaiprakarn.go.th
   36.  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน   http://www.chaisathan.go.th
   37.  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก   http://www.changpuak.go.th
   38.  เทศบาลตำบลเชิงดอย   http://www.cherngdoi.go.th
   39.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว   http://www.donkaew.go.th
   40.  เทศบาลตำบลเวียงพร้าว   http://www.wiangphrao.go.th
   41.  เทศบาลตําบลยางคราม   http://www.yangkham.go.th
   42.  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า   http://www.yuwa.go.th
   43.  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง   http://www.hangdong.go.th
   44.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย   http://www.thaton.go.th
   45.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล อ.สารภี   http://www.thawangtan.go.th
   46.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด   http://www.thepsadej.go.th
   47.  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี   http://www.theyang.go.th
   48.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม   http://www.tungtom.go.th
   49.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม   http://www.tambonhuaisai.go.th
   50.  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ   http://www.thaduae.go.th
   51.  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง   http://www.hangdong.go.th
   52.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว   http://www.tawangprow.go.th
   53.  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์   http://www.sumranrath.go.th
   54.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน   http://www.sunpukwan.go.th
   55.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ   http://www.suntonmue.go.th
   56.  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ   http://www.suthep.go.th
   57.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง   http://www.takwang.go.th
   58.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น   http://www.sridongyen.go.th
   59.  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่   http://www.taladyai.go.th
   60.  องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า   http://www.sobmaekha.go.th
   61.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง   http://www.sankamphaenglocal.go.th
   62.  เทศบาลตำบลสันพระเนตร   http://www.sanphanet.go.th
   63.  เทศบาลตำบลสันปูเลย   http://www.sanpulei.go.th
   64.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย   http://www.sansaifang.go.th
   65.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   http://www.santisuk.go.th
   66.  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี   http://saraphi.go.th
   67.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว   http://www.tawangprow.go.th
   68.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง   http://www.papong.go.th
   69.  เทศบาลตำบลปิงโค้ง   http://www.pingkhong.go.th
   70.  เทศบาลตำบลออนใต้   http://www.ontai.go.th
   71.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง   http://www.pabong.go.th
   72.  เทศบาลตำบลป่าแดด   http://www.padad.go.th
   73.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก อำเ   http://www.nongfag.go.th
   74.  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย   http://www.NONGHOICITY.go.th
   75.  อบต.ชมพู   http://www.chompoo.go.th/
   76.  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่   http://www.cmcity.go.th
   77.  อบต.หางดง อ.หางดง   http://www.hangdong.go.th/
   78.  อบต.ขัวมุง อ.สารภี   http://www.khuamung.go.th
   79.  องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม   http://www.kongkhak.go.th
   80.  องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง   http://www.monpin.go.th
   81.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อ.เชียงดาว   http://www.muangkong.go.th
   82.  เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว   http://www.muangna.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (น่าน)
   83.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้   http://www.banpee.go.th
   84.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา   http://www.dongphaya.go.th
   85.  องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง   http://www.thungchang.go.th
   86.  องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน   http://www.sanlocal.go.th
   87.  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน   http://www.sathannanoi.go.th
   88.  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์   http://www.phong.go.th
   89.  อบต.เจดีย์ชัย อำเภอปัว   http://www.jaydeechai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พะเยา)
   90.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน   http://www.banpin-dokkhamtai.go.th
   91.  เทศบาลตำบลบ้านทราย   http://www.bansailocal.go.th
   92.  เทศบาลบ้านต้ำ   http://www.bantamlocal.go.th
   93.  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   http://www.bantham.go.th
   94.  เทศบาลเมืองดอกคำใต้   http://www.DOKKHAMTAI.go.th
   95.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ   http://www.dongsuwan.go.th
   96.  เทศบาลตำบลหงส์หิน   http://www.honghinlocal.go.th
   97.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม   http://www.huayyangkham.go.th
   98.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน   http://www.thungruangthong.go.th
   99.  เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง   http://www.tessabanngim.go.th
   100.  เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   http://www.tessabanphayao.go.th
   101.  เทศบาลตำบลหงส์หิน   http://www.honghinlocal.go.th
   102.  เทศบาลตำบลปง   http://www.ponglocal.go.th
   103.  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน   http://www.numvan.go.th
   104.  อบต.ควร อำเภอปง   http://www.khuan.go.th
   105.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร อ.ปง   http://www.khunkwuan.go.th
   106.  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต อ.ธารโต   http://www.kirikhet.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แพร่)
   107.  เทศบาลตำบลบ้านปิน   http://www.banpin.go.th
   108.  เทศบาลตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น   http://www.wangchin-muni.go.th
   109.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น   http://www.wangchin.go.th
   110.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว   http://www.toongkwao.go.th
   111.  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ   http://www.huayor.go.th
   112.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่   http://www.thungkeaw.go.th
   113.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อ.ลอง   http://www.thunglang.go.th
   114.  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ   http://www.tessabanmaechua.go.th
   115.  องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง   http://www.taopon.go.th
   116.  องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผาม อ.ลอง   http://www.tapamok.go.th
   117.  เทศบาลตำบลสอง   http://www.songlocal.go.th
   118.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   http://www.takamphrae.go.th
   119.  เทศบาลตำบลสูงเม่น   http://www.soongmen.go.th
   120.  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ   http://www.huayor.go.th
   121.  เทศบาลตำบลร้องกวาง   http://www.rongkwang.go.th
   122.  องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย   http://www.saroi.go.th
   123.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   http://www.pasuk.go.th
   124.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง   http://www.padang.go.th
   125.  เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง   http://www.chohae.go.th/
   126.  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง   http://www.muangmor.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แม่ฮ่องสอน)
   127.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อ.ปาย   http://www.viengtai.go.th
   128.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อ.ปาย   http://www.thoongyao.go.th
   129.  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม อ.ขุนยวม   http://www.khunyoum.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ลำปาง)
   130.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อน   http://www.banon.go.th
   131.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง   http://www.banpong-ngao.go.th
   132.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ   http://www.wangtailocal.go.th
   133.  เทศบาลตำบลห้างฉัตร   http://www.hangchat.go.th
   134.  เทศบาลเขลางค์นคร   http://www.kelangnakorn.go.th
   135.  เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ   http://www.tasaban-maemoh.go.th
   136.  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว   http://www.TBOUHAEW.go.th
   137.  องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ   http://www.sopprap.go.th
   138.  เทศบาลตำบลปงยางคก   http://www.pongyangkhok.go.th
   139.  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว   http://www.TBOUHAEW.go.th
   140.  ทศบาลตำบลเกาะคา   http://www.kohkha.go.th
   141.  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย   http://www.pichai.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุตรดิตถ์)
   142.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านด่าน   http://www.bandan.go.th
   143.  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านฝาย   http://www.banfai.go.th
   144.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว   http://www.bansiao.go.th
   145.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน   http://www.wangdaeng.go.th
   146.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง   http://www.thungyang.go.th
   147.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว   http://www.hardsongkwae.go.th
   148.  เทศบาลตำบลหัวดง   http://www.huadong.go.th
   149.  สำนักงานเทศบาลตำบลตรอน   http://www.troncity.go.th
   150.  เทศบาลแสนขัน อ.ทองแสนขัน   http://www.thongsaenkhancity.go.th
   151.  เทศบาลตำบลน้ำปาด อ.น้ำปาด   http://www.tessabannampat.go.th
   152.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก   http://www.thafak.go.th
   153.  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว   http://www.hardsongkwae.go.th
   154.  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง   http://www.thamchalong.go.th
   155.  เทศบาลตำบลหัวดง   http://www.huadong.go.th
   156.  เทศบาลตำบลฟากท่า   http://www.tessabanfaktha.go.th
   157.  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน   http://www.songkhon.go.th
   158.  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ   http://www.santo.go.th
   159.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า   http://www.pasaoutt.go.th
   160.  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน   http://www.phayaman.go.th
   161.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย   http://www.pakai.go.th
   162.  อบต.ฟากท่า อ.ฟากท่า   http://www.faktha.go.th/
   163.  อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน   http://www.hardsongkwae.go.th/
   164.  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์   http://www.khungtapao.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ลำพูน)
   165.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ   http://www.dongdum.go.th
   166.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์   http://www.wiangkarn.go.th
   167.  เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา   http://www.thapladuk.go.th
   168.  องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ท่า   http://www.thatoungluang.go.th
   169.  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ   http://www.tumbonkor.go.th
   170.  สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน อ   http://www.thakhumnguen.go.th
   171.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม   http://www.tatoom.go.th
   172.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม   http://www.tatoom.go.th
   173.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่   http://www.paphai.go.th
   174.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู   http://www.paplu.go.th
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พิจิตร)
   175.  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง   http://www.watkwang.go.th
   176.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อ.ดงเจริญ   http://www.wangngiu.go.th
   177.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อ.บางมูลนาก   http://www.wangtaku.go.th
   178.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง   http://www.huadongsao.go.th
   179.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก   http://www.huaypook.go.th
   180.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม   http://www.huayruam.go.th
   181.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก   http://www.thayiam.go.th
   182.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน   http://www.thungpho-sao.go.th
   183.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง   http://www.huadongsao.go.th
   184.  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก   http://www.khaochetluk.go.th
   185.  สำนักงานเทศบาลสำนักขุนเณร   http://www.samnak-kn.go.th
   186.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ   http://www.ptp.go.th
   187.  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ   http://www.klongkoon.go.th
   188.  องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ   http://www.poom.go.th
   189.  สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง   http://www.pptc.go.th
   190.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ   http://http://www.ptp.go.th
   191.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง   http://www.phoprathabchang.go.th
replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.214.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,304,179