ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคอีสาน 

อบต./เทศบาล ภาคอีสาน
ลิงค์  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กาฬสินธุ์)
    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อ.กุฉินารายณ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อ.ยางตลาด      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโพน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน      รายละเอียด

    ทต.อิตื้อ อ.ยางตลาด      รายละเอียด

    อบต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์      รายละเอียด

    อบต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอนแก่น)
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง      รายละเอียด

    องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านฝาง      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองบ้านไผ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อ.น้ำพอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.ชนบท      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลซำสูง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก      รายละเอียด

    เทศบาลตําบลชุมแพ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลสาวะถี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโนนท่อน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลภูผาม่าน      รายละเอียด

    เทศบาลนครขอนแก่น      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยภูมิ)
    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองชัยภูมิ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อ.เนินสง่า      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคอนสาร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหนองสังข์      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม      รายละเอียด

    อบต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.คอนสาร อ.คอนสาร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครพนม)
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครราชสีมา)
    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด      รายละเอียด

    เทศบาลด่านขุนทด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.โนนแดง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหินดาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลห้วยแถลง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลขามสะแกแสง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อ.สีดา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อ.ปักธงชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อ.โนนไทย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหินดาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลสูงเนิน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลตะขบ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสําพะเนียง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลสีคิ้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสําโรง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลรังกาใหญ่      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคลองไผ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์      รายละเอียด

    เทศบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลนกออก      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโนนแดง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโนนแดง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไพล      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองปากช่อง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย      รายละเอียด

    ทต.โชคชัย อ.โชคชัย      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลชุมพวง อ.ชุมพวง      รายละเอียด

    อบต.ด่านจาก อ.โนนไทย      รายละเอียด

    อบต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด)      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด      รายละเอียด

    อบต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย      รายละเอียด

    อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง      รายละเอียด

    อบต.จอหอ อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อ.สีคิ้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อ.คง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อ.บัวใหญ่      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลกลางดง อ.ปากช่อง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อ.สูงเนิน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.สีคิ้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อ.เมือง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อ.โนนสูง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลเมืองยาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.บัวลาย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (บุรีรัมย์)
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองบุรีรัมย์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อ.ห้วยราช      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลห้วยแถลง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน      รายละเอียด

    เทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย      รายละเอียด

    เทศบาลตําบลสองชั้น      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบล อ. ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลทะเมนชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลพนมรุ้ง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี      รายละเอียด

    งค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.สตึก      รายละเอียด

    อบต.แดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์      รายละเอียด

    อบต.จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลแคนดง อ.แคนดง      รายละเอียด

    อบต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อ.สตึก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อ. เมือง \      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองแก อ.สตึก      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เลย)
    เทศบาลตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลท่าลี่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อ.หนองหิน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อ.ท่าลี่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อ.นาด้วง      รายละเอียด

    เทศบาลตําบลด่านซ้าย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโนนปอแดง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ยโสธร)
    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลห้องแซง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลห้องแซง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย      รายละเอียด

    เทศบาตำบลศรีแก้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสําราญ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยเอ็ด)
    องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตําบลช้างเผือก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลดงสิงห์      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลทุ่งกุลา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลพนมไพร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน      รายละเอียด

    อบต.จังหาร อ.จังหาร      รายละเอียด

    อบต.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ      รายละเอียด

    อบต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อ.โพนทอง      รายละเอียด

    อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มหาสารคาม)
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลยาง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลแวงน่าง อ.เมือง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง อ.เมือง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า โกสุมพิสัย      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลท่าขอนยาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลแพง      รายละเอียด

    อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย      รายละเอียด

    อบต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มุกดาหาร)
    เทศบาลตำบลดงหลวง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคำอาฮวน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด      รายละเอียด

    อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สกลนคร)
    องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลดอนเขือง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลตองโขบ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่อง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคำตากล้า      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม      รายละเอียด

    ทต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หนองคาย)
    องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หนองบัวลำภู)
    องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อ.นากลาง      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศรีสะเกษ)
    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลยางชุมน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลพยุห์      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลพยุห์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ      รายละเอียด

    อบต.จะกง อำเภอขุขันธุ์      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุรินทร์)
    องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบักได      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลดม อ.สังขะ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตานี อ.ปราสาท      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลสนม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลสระขุด      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล      รายละเอียด

    การบริหารส่วนตำบลหนองบัว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ      รายละเอียด

    อบต.โชคนาสาม อ.ปราสาท      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์      รายละเอียด

    ทต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท      รายละเอียด

    อบต.แจนแวน อำเภอศรีณรงค์      รายละเอียด

    อบต.กังเอน อ.ปราสาท      รายละเอียด

    อบต.โคกยาง อ.ปราสาท      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลกระหาด อ.จอมพระ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดรธานี)
    องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านแดง      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองบ้านดุง      รายละเอียด

    องค์การบริหารอ้อมกอ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล      รายละเอียด

    เทศบาลนครอุดรธานี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อ.กุดจับ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหนองบัว      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ      รายละเอียด

    อบต.หายโศก อ.บ้านผือ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคงพานพันดอน อ.กุมภวาปี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อ.เมืองอุดรธานี      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อำนาจเจริญ)
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อ.ลืออำนาจ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุบลราชธานี)
    องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ      รายละเอียด

    เทศบาลเมืองวารินชําร าบ      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเตย      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลเมือง เมืองเดช      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลตาลสุม อ.ตาลสุม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน      รายละเอียด

    อบต.จิกเทิง อำเภอตาลสุม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อ.ตระการพืชผล      รายละเอียด

เว็บไซต์ในเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,403,907

แบบสอบถาม