ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     อบต./เทศบาล ภาคอีสาน 

อบต./เทศบาล ภาคอีสาน
ลิงค์  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กาฬสินธุ์)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อ.กุฉินารายณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ อ.ยางตลาด
  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
  เทศบาลตำบลโพน
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน
  ทต.อิตื้อ อ.ยางตลาด
  อบต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์
  อบต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอนแก่น)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านฝาง
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
  สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อ.น้ำพอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.ชนบท
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
  สำนักงานเทศบาลตำบลซำสูง
  องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
  เทศบาลตําบลชุมแพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
  สำนักงานเทศบาลสาวะถี
  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
  สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
  เทศบาลตำบลโนนท่อน
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
  เทศบาลตำบลภูผาม่าน
  เทศบาลนครขอนแก่น
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ชัยภูมิ)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
  เทศบาลเมืองชัยภูมิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อ.เนินสง่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
  เทศบาลตำบลคอนสาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก
  เทศบาลตำบลหนองสังข์
  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
  อบต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
  อบต.คอนสาร อ.คอนสาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อ.เมือง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครพนม)
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์
  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก
  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (นครราชสีมา)
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
  เทศบาลด่านขุนทด
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.โนนแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
  เทศบาลตำบลหินดาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
  เทศบาลตำบลห้วยแถลง
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง
  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อ.สีดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อ.ปักธงชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อ.ห้วยแถลง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
  เทศบาลตำบลหินดาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
  เทศบาลตำบลสูงเนิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
  เทศบาลตำบลตะขบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลสําพะเนียง
  เทศบาลตำบลสีคิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
  องค์การบริหารส่วนตำบลสําโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลสาหร่าย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา
  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
  เทศบาลตำบลคลองไผ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
  องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
  เทศบาลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา
  เทศบาลตำบลนกออก
  เทศบาลตำบลโนนแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
  เทศบาลตำบลโนนแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา
  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
  เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
  เทศบาลเมืองปากช่อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
  ทต.โชคชัย อ.โชคชัย
  เทศบาลตำบลชุมพวง อ.ชุมพวง
  อบต.ด่านจาก อ.โนนไทย
  อบต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด)
  สำนักงานเทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด
  อบต.ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
  อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง
  สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
  อบต.จอหอ อ.เมือง
  อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อ.สีคิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อ.คง
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อ.บัวใหญ่
  เทศบาลตำบลกลางดง อ.ปากช่อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อ.สูงเนิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อ.สีคิ้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง
  เทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อ.โนนสูง
  เทศบาลตำบลเมืองยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.บัวลาย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (บุรีรัมย์)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อ.ห้วยราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
  เทศบาลตำบลห้วยแถลง
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
  เทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์
  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
  เทศบาลตําบลสองชั้น
  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
  องค์การบริหารส่วนตำบล อ. ลำปลายมาศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
  เทศบาลตำบลทะเมนชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
  สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
  งค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.สตึก
  อบต.แดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
  อบต.จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  เทศบาลตำบลแคนดง อ.แคนดง
  อบต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อ.ประโคนชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อ.สตึก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อ. เมือง \
  องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองแก อ.สตึก
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เลย)
  เทศบาลตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง
  สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก
  เทศบาลตำบลท่าลี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อ.หนองหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อ.ท่าลี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อ.นาด้วง
  เทศบาลตําบลด่านซ้าย
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์
  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า
  เทศบาลตำบลโนนปอแดง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน
  สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ยโสธร)
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
  เทศบาลตำบลห้องแซง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้
  เทศบาลตำบลห้องแซง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
  เทศบาตำบลศรีแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลสําราญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยเอ็ด)
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
  องค์การบริหารส่วนตําบลช้างเผือก
  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง
  เทศบาลตำบลดงสิงห์
  สำนักงานเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
  สำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง
  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  เทศบาลตำบลพนมไพร
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์
  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
  อบต.จังหาร อ.จังหาร
  อบต.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ
  อบต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด
  เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ
  เทศบาลตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อ.โพนทอง
  อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มหาสารคาม)
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
  เทศบาลตำบลแวงน่าง อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่าง อ.เมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า โกสุมพิสัย
  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา
  องค์การบริหารส่วนตำบลแพง
  อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย
  อบต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มุกดาหาร)
  เทศบาลตำบลดงหลวง
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด
  อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สกลนคร)
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
  เทศบาลตำบลดอนเขือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม
  เทศบาลตำบลตองโขบ
  เทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่อง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
  เทศบาลตำบลคำตากล้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
  สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
  ทต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หนองคาย)
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก
  สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หนองบัวลำภู)
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อ.นากลาง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศรีสะเกษ)
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
  เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
  เทศบาลตำบลพยุห์
  เทศบาลตำบลพยุห์
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
  อบต.จะกง อำเภอขุขันธุ์
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สุรินทร์)
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่
  องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
  องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
  องค์การบริหารส่วนตำบลดม อ.สังขะ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตานี อ.ปราสาท
  องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ
  เทศบาลตำบลสนม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด
  เทศบาลตำบลสระขุด
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล
  การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
  อบต.โชคนาสาม อ.ปราสาท
  เทศบาลตำบลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  ทต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์
  อบต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
  อบต.แจนแวน อำเภอศรีณรงค์
  อบต.กังเอน อ.ปราสาท
  อบต.โคกยาง อ.ปราสาท
  เทศบาลตำบลกระหาด อ.จอมพระ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดรธานี)
  องค์การปกครองส่วนตำบลบ้านแดง
  เทศบาลเมืองบ้านดุง
  องค์การบริหารอ้อมกอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล
  เทศบาลนครอุดรธานี
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อ.กุดจับ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ
  เทศบาลตำบลหนองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
  อบต.หายโศก อ.บ้านผือ
  เทศบาลตำบลคงพานพันดอน อ.กุมภวาปี
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ อ.เมืองอุดรธานี
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อำนาจเจริญ)
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อ.ลืออำนาจ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อุบลราชธานี)
  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
  เทศบาลเมืองวารินชําร าบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู
  องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
  สำนักงานเทศบาลเมือง เมืองเดช
  เทศบาลตำบลตาลสุม อ.ตาลสุม
  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
  สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
  อบต.จิกเทิง อำเภอตาลสุม
  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อ.ตระการพืชผล
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 2728 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 มกราคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.236.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,333,741

แบบสอบถาม