ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Web) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Web)
ลิงค์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
    อบต.สำพะเนียง อ.โนนแดง      รายละเอียด

    อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ      รายละเอียด

    อบต.บ้านปรางค์ อ.คง      รายละเอียด

    อบต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง      รายละเอียด

    อบต.ลำเพียก อ.ครบุรี      รายละเอียด

    อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว      รายละเอียด

    อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี      รายละเอียด

    อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี      รายละเอียด

    อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี      รายละเอียด

    อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง      รายละเอียด

    อบต.ดอนเมือง อ.สิคิ้ว      รายละเอียด

    อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี      รายละเอียด

    อบต.สระพระ อ.พระทองคำ      รายละเอียด

    อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ      รายละเอียด

    อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง      รายละเอียด

    อบต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด      รายละเอียด

    อบต. บ้านราษฎ์ อ.เสิงสาง      รายละเอียด

    อบต.หนองบัวน้อย สีคิ้ว      รายละเอียด

    อบต.หลุมข้าว โนนสูง      รายละเอียด

    อบต.สีสุก จักราช      รายละเอียด

    อบต.คลองเมือง จักราช      รายละเอียด

    อบต.หนองขาม จักราช      รายละเอียด

    อบต.สัมฤทธิ์ พิมาย      รายละเอียด

    อบต.ดอนยาวใหญ่ โนนแดง      รายละเอียด

    อบต.หนองสรวง ขามทะเลสอ      รายละเอียด

    อบต.ทองหลาง อ.จักราช      รายละเอียด

    อบต.ศรีละกอ อ.จักราช      รายละเอียด

    อบต.หนองพลวง อ.ประทาย      รายละเอียด

    อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลปักธงชัย อ.ปักธงชัย      รายละเอียด

    อบต.ประสุข อ.ชุมพวง      รายละเอียด

    อบต.ดอนใหญ่ อ.คง      รายละเอียด

    อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน      รายละเอียด

    อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว      รายละเอียด

    อบต.โนนรัง อ.ชุมพวง      รายละเอียด

    อบต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหินดาด อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง      รายละเอียด

    อบต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง      รายละเอียด

    อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง      รายละเอียด

    อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง      รายละเอียด

    อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย      รายละเอียด

    อบต.ดอน อ.ปักธงชัย      รายละเอียด

    อบต.สาหร่าย อ.ชุมพวง      รายละเอียด

    อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ      รายละเอียด

    อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    อบต. โนนประดู่ อ.สีดา      รายละเอียด

    อบต. หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    อบต.มะค่า อ.โนนไทย      รายละเอียด

    อบต. ด่านจาก อ.โนนไทย      รายละเอียด

    อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย      รายละเอียด

    อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่      รายละเอียด

    อบต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว      รายละเอียด

    อบต.โบสถ์ อ.พิมาย      รายละเอียด

    อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ      รายละเอียด

    อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่      รายละเอียด

    อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง      รายละเอียด

    อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย      รายละเอียด

    อบต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย      รายละเอียด

    อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง      รายละเอียด

    อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง      รายละเอียด

    อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ      รายละเอียด

    อบต.สีดา อ.สีดา      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลนกออก อ.ปักธงชัย      รายละเอียด

    อบต.โคราช อ.สูงเนิน      รายละเอียด

    อบต.หนองหว้า อ.บัวลาย      รายละเอียด

    อบต.หนองจะบก อ.เมือง      รายละเอียด

    ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง      รายละเอียด

    อบต.ดอนมัน อ.ประทาย      รายละเอียด

    อบต.บัวลาย อ.บัวลาย      รายละเอียด

    อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย      รายละเอียด

    อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง      รายละเอียด

    อบต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย      รายละเอียด

    ทต.ชุมพวง จ.นครราชสีมา      รายละเอียด

    อบต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน      รายละเอียด

    อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา      รายละเอียด

    อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา      รายละเอียด

    อบต.สามเมือง อ.สีดา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อ.พิมาย      รายละเอียด

    อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม      รายละเอียด

    ทต.เมือง อ.สีคิ้ว      รายละเอียด

    อบต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด      รายละเอียด

    ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา      รายละเอียด

    อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์
    อบต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.สระแก้ว อ.หนองหงส์      รายละเอียด

    อบต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.สำโรง อ.พลับพลาชัย      รายละเอียด

    อบต.สนวน อ.ห้วยราช      รายละเอียด

    อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย      รายละเอียด

    อบต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่      รายละเอียด

    อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง      รายละเอียด

    อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย      รายละเอียด

    อบต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง      รายละเอียด

    อบต.บ้านบัว อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    เทศาบลตำบลแคนดง อ.แคนดง      รายละเอียด

    อบต.หนองปล่อง อ.ชำนิ      รายละเอียด

    อบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์      รายละเอียด

    อบต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์      รายละเอียด

    อบต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่      รายละเอียด

    อบต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง      รายละเอียด

    อบต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย      รายละเอียด

    อบต.สะเดา อ.นางรอง      รายละเอียด

    อบต.ศรีภูมิ อ.กระสัง      รายละเอียด

    อบต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์      รายละเอียด

    อบต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์      รายละเอียด

    อบต.กระสัง อ.สตึก      รายละเอียด

    อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.เมืองแก อ.สตึก      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ      รายละเอียด

    อบต.ชุมแสง อ.สตึก      รายละเอียด

    อบต.บ้านยาง อ.พุทไธสง      รายละเอียด

    ท.ต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อ.บ้านกรวด      รายละเอียด

    อบต.โคกสว่าง อ.หนองกี่      รายละเอียด

    อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด      รายละเอียด

    อบต.ท่าม่วง อ.สตึก      รายละเอียด

    อบต.หนองคู อ. ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.สนามชัย อ.สตึก      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อ. เมือง      รายละเอียด

    อบต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ      รายละเอียด

    อบต.โคกสนวน อ.ชำนิ      รายละเอียด

    อบต.เมืองยาง อ.ชำนิ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลดอนอะราง อ.หนองกี่      รายละเอียด

    ทต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด      รายละเอียด

    อบต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ      รายละเอียด

    อบต.สระทอง อ.หนองหงส์      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลชำนิ จ.บุรีรีมย์      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด      รายละเอียด

    อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง      รายละเอียด

    อบต.ละหานทราย อ.ละหานทราย      รายละเอียด

    ทต.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์      รายละเอียด

    อบต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์      รายละเอียด

    อบต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
    อบต.ท่าหินโงม อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.ดงกลาง อ.คอนสาร      รายละเอียด

    อบต.คอนสาร อ.คอนสาร      รายละเอียด

    อบต.รังงาม อ.เนินสง่า      รายละเอียด

    อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์      รายละเอียด

    อบต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.โนนคูณ อ.คอนสาร      รายละเอียด

    อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร      รายละเอียด

    อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส      รายละเอียด

    อบต.บ้านค่าย อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.รอบเมือง อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า      รายละเอียด

    อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า      รายละเอียด

    อบต.ชีบน อ.บ้านเขว้า      รายละเอียด

    อบต.โนนสะอาด อ.คอนสรรค์      รายละเอียด

    อบต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ      รายละเอียด

    อบต.ท่ามะไฟหวาน อ. แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ      รายละเอียด

    อบต.นาฝาย อ.เมือง      รายละเอียด

    ทต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว      รายละเอียด

    อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ      รายละเอียด

    อบต.นางแดด อ.หนองบัวแดง      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี
    อบต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี      รายละเอียด

    อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี      รายละเอียด

    อบต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี      รายละเอียด

    อบต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ      รายละเอียด

    อบต.คำโตนด อ.ประจันตคาม      รายละเอียด

    อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม      รายละเอียด

    อบต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี      รายละเอียด

    อบต.บางพลวง จ.ปราจีนบุรี      รายละเอียด

    อบต.บ้านพระ อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี      รายละเอียด

    อบต.หนองกี่      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุรินทร์
    อบต.คอโค จ.สุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.หนองบัว อ.ท่าตูม      รายละเอียด

    อบต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.สะกาด อ.สังขะ      รายละเอียด

    อบต.พระแก้ว อ.สังขะ      รายละเอียด

    อบต.โคกยาง อ.ปราสาท      รายละเอียด

    อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ      รายละเอียด

    อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี      รายละเอียด

    อบต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.นานวน อ.สนม      รายละเอียด

    อบต.กระหาด อ.จอมพระ      รายละเอียด

    ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์      รายละเอียด

    อบต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.ปรือ อ.ปราสาท      รายละเอียด

    อบต.พรมเทพ อ.ท่าตูม      รายละเอียด

    อบต.เขวาสินรินทร์ อ. เขวาสินรินทร์      รายละเอียด

    อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี      รายละเอียด

    อบต.ตรึม อ.ศรีขรภูมิ      รายละเอียด

    อบต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์      รายละเอียด

    อบต.อาโพน อ.บัวเชด      รายละเอียด

    อบต.ไพล อ.ปราสาท      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี      รายละเอียด

    อบต.โพนครก อ.ท่าตูม      รายละเอียด

    สำนักงานการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอปราสาท      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม      รายละเอียด

    อบต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.บัวโคก อ.ท่าตูม      รายละเอียด

    อบต.กระออม อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.สะโน อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์      รายละเอียด

    อบต.กะโพ อ.ท่าตูม      รายละเอียด

    อบต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.นาบัว      รายละเอียด

    อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี      รายละเอียด

    อบต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ      รายละเอียด

    อบต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ      รายละเอียด

    อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์      รายละเอียด

    ทต.เมืองแก อำเภอท่าตูม      รายละเอียด

    อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี      รายละเอียด

    ทต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี      รายละเอียด

    อบต.ตาตุม อ.สังขะ      รายละเอียด

    อบต.บุฤาษี อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.แก อ.รัตนบุรี      รายละเอียด

    อบต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี      รายละเอียด

    อบต.เมืองลิง อ.จอมพระ      รายละเอียด

    อบต.ยางสว่าง      รายละเอียด

    อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ      รายละเอียด

    อบต.ท่าสว่าง อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.หนองบัว จ.สุรินทร์      รายละเอียด

    อบต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อื่น ๆ
    อบต.สำเภาล่ม จ.อยุธยา      รายละเอียด

    อบต.หนองโรง จ.สระบุรี      รายละเอียด

    อบต.คลองหก จ.ปทุมธานี      รายละเอียด

    อบต.บ่อเงิน จ.ปทุมธานี      รายละเอียด

    อบต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี      รายละเอียด

    อบต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง      รายละเอียด

    อบต.ฟากห้วย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
    อบต.เบญจขร อ.คลองหาด      รายละเอียด

    ทต.โคกสูง อ.โคกสูง      รายละเอียด

    อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ      รายละเอียด

    อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร      รายละเอียด

    อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร      รายละเอียด

    อบต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด      รายละเอียด

    อบต.หนองแวง อ.โคกสูง      รายละเอียด

    อบต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ      รายละเอียด

    อบต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ      รายละเอียด

    อบต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
    อบต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน      รายละเอียด

    ทต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ      รายละเอียด

    อบต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี      รายละเอียด

    อบต.คำนาดี อ.โพนทอง      รายละเอียด

    อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี      รายละเอียด

    อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ      รายละเอียด

    อบต.กกโพธิ์ อำเภอหนองพอก      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ      รายละเอียด

    อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย      รายละเอียด

    อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร      รายละเอียด

    อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร      รายละเอียด

    อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย      รายละเอียด

    อบต. หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    อบต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    อบต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด      รายละเอียด

    อบต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย      รายละเอียด

    อบต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ      รายละเอียด

    อบต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย      รายละเอียด

    สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงขวัญ      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชลบุรี
    อบต.นามะตูม อ.พนัสนิคม      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม      รายละเอียด

    อบต.หนองหงษ์ อำเภอพานทอง      รายละเอียด

    อบต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม      รายละเอียด

    อบต. วัดสุวรรณ จ.ชลบุรี      รายละเอียด

    ทต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์      รายละเอียด

    อบต.หน้าประดู่ อ.พานทอง      รายละเอียด

    อบต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง      รายละเอียด

    อบต.พลวงทอง อ.คลองยาง      รายละเอียด

    อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อ.พานทอง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม      รายละเอียด

    nikhompattana.go.th      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
    เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร      รายละเอียด

    อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม      รายละเอียด

    อบต.วังยาง      รายละเอียด

    อบต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์
    อบต.นามะเขือ จ.กาฬสินธุ์      รายละเอียด

    อบต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์      รายละเอียด

    อบต.นาบอน อ.คำม่วง      รายละเอียด

    ทต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด      รายละเอียด

    อบต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ยโสธร
    อบต.โนนเปือย อ. กุดชุม      รายละเอียด

    อบต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย      รายละเอียด

    อบต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.มหาสารคาม
    อบต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม      รายละเอียด

    อบต.โคกก่อ อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม      รายละเอียด

    อบต.หนองแวง อ.กุดรัง      รายละเอียด

    อบต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย      รายละเอียด

    อบต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย      รายละเอียด

    อบต.วังยาว อำเภอโกสุมพิสัย      รายละเอียด

    อบต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย      รายละเอียด

    อบต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา
    อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว      รายละเอียด

    อบต.บางคา อ.ราชสาส์น      รายละเอียด

    อบต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต      รายละเอียด

    อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม      รายละเอียด

    อบต.หนองยาว      รายละเอียด

    อบต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์      รายละเอียด

    อบต.บางพระ อ.เมือง      รายละเอียด

    อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น      รายละเอียด

    อบต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม      รายละเอียด

    อบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา      รายละเอียด

    อบต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา      รายละเอียด

    อบต.หัวไทร อ.บางคล้า      รายละเอียด

    อบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหัวสำโรง อ. แปลงยาว      รายละเอียด

    อบต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ อ.บางน้ำเปรี้ยว      รายละเอียด

    อบต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์      รายละเอียด

    อบต.ดอนเกาะเกา อ.บางน้ำเปรี้ยว      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี
    อบต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่      รายละเอียด

    อบต.แก่งผักกูด      รายละเอียด

    อบต.เกาะรัง      รายละเอียด

    อบต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์      รายละเอียด

    อบต.ท่าดินดำ อ. ชัยบาดาล      รายละเอียด

    อบต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี      รายละเอียด

    อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
    อบต.เตย อ.ม่วงสามสิบ      รายละเอียด

    อบต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์
    อบต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ      รายละเอียด

    อบต.ยางงาม อ.หนองไผ่      รายละเอียด

 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
    อบต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ      รายละเอียด

    อบต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง      รายละเอียด

    อบต.อบทม      รายละเอียด

    อบต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.จันทบุรี
    อบต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์      รายละเอียด

    อบต.โขมง อ.ท่าใหม่      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลเกวียนหัก อ. ขลุง      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลหนองตาคง อ.โปร่งน้ำร้อน      รายละเอียด

    เทศบาลเกาะขวาง จ.จันทบุรี      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี
    อบต.วังกระแจะ อำเภอไทรโยค      รายละเอียด

    อบต. ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค      รายละเอียด

    อบต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ      รายละเอียด

    อบต.สำรอง อ.ท่าม่วง      รายละเอียด

    อบต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี      รายละเอียด

    อบต.เขาน้อย      รายละเอียด

    อบต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค      รายละเอียด

    อบต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ      รายละเอียด

    อบต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.น่าน
    อบต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระยอง
    อบต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย      รายละเอียด

    อบต.เขาชะเมา อ.เขาชะเมา      รายละเอียด

    อบต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง      รายละเอียด

    อบต.มาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา      รายละเอียด

    เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ตราด
    อบต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง      รายละเอียด

    องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมือง      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี
    อบต.ยางหัก จ.ราชบุรี      รายละเอียด

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
    อบต.ผาเลือด อ.ท่าปลา      รายละเอียด

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ
    อบต.จะกง อำเภอขุขันธ์      รายละเอียด

เว็บไซต์ในเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.177.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,403,931

แบบสอบถาม