ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
รวมลิงค์ต่างๆ
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Web) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Web)
ลิงค์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
  อบต.สำพะเนียง อ.โนนแดง
  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ
  อบต.บ้านปรางค์ อ.คง
  อบต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง
  อบต.ลำเพียก อ.ครบุรี
  อบต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
  อบต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี
  อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี
  อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
  อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง
  อบต.ดอนเมือง อ.สิคิ้ว
  อบต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี
  อบต.สระพระ อ.พระทองคำ
  อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ
  อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง
  อบต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด
  อบต. บ้านราษฎ์ อ.เสิงสาง
  อบต.หนองบัวน้อย สีคิ้ว
  อบต.หลุมข้าว โนนสูง
  อบต.สีสุก จักราช
  อบต.คลองเมือง จักราช
  อบต.หนองขาม จักราช
  อบต.สัมฤทธิ์ พิมาย
  อบต.ดอนยาวใหญ่ โนนแดง
  อบต.หนองสรวง ขามทะเลสอ
  อบต.ทองหลาง อ.จักราช
  อบต.ศรีละกอ อ.จักราช
  อบต.หนองพลวง อ.ประทาย
  อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว
  เทศบาลตำบลปักธงชัย อ.ปักธงชัย
  อบต.ประสุข อ.ชุมพวง
  อบต.ดอนใหญ่ อ.คง
  อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน
  อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว
  อบต.โนนรัง อ.ชุมพวง
  อบต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง
  เทศบาลตำบลหินดาด อ.ห้วยแถลง
  อบต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง
  อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง
  อบต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง
  อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง
  อบต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง
  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย
  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย
  อบต.ดอน อ.ปักธงชัย
  อบต.สาหร่าย อ.ชุมพวง
  อบต.หนองหอย อ.พระทองคำ
  อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
  เทศบาลตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง
  อบต. โนนประดู่ อ.สีดา
  อบต. หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง
  อบต.มะค่า อ.โนนไทย
  อบต. ด่านจาก อ.โนนไทย
  อบต.ค้างพลู อ.โนนไทย
  อบต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่
  อบต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว
  อบต.โบสถ์ อ.พิมาย
  อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ
  อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่
  อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
  อบต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
  อบต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
  อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย
  เทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง
  อบต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
  อบต.มาบกราด อ.พระทองคำ
  อบต.สีดา อ.สีดา
  เทศบาลตำบลนกออก อ.ปักธงชัย
  อบต.โคราช อ.สูงเนิน
  อบต.หนองหว้า อ.บัวลาย
  อบต.หนองจะบก อ.เมือง
  ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง
  อบต.ดอนมัน อ.ประทาย
  อบต.บัวลาย อ.บัวลาย
  อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง
  อบต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย
  อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง
  อบต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย
  ทต.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
  อบต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน
  อบต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
  อบต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
  อบต.สามเมือง อ.สีดา
  องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อ.พิมาย
  อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม
  ทต.เมือง อ.สีคิ้ว
  อบต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด
  ทต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  อบต.ธารปราสาท อ.โนนสูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์
  อบต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ
  อบต.สระแก้ว อ.หนองหงส์
  อบต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ
  อบต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ
  อบต.สำโรง อ.พลับพลาชัย
  อบต.สนวน อ.ห้วยราช
  อบต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย
  อบต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ
  อบต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
  อบต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่
  อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง
  อบต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ
  อบต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย
  อบต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง
  อบต.บ้านบัว อ.เมือง
  อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
  เทศาบลตำบลแคนดง อ.แคนดง
  อบต.หนองปล่อง อ.ชำนิ
  อบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
  อบต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์
  อบต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่
  อบต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ
  อบต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด
  เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง
  อบต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย
  อบต.สะเดา อ.นางรอง
  อบต.ศรีภูมิ อ.กระสัง
  อบต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ
  อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์
  อบต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง
  อบต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
  อบต.กระสัง อ.สตึก
  อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ
  อบต.เมืองแก อ.สตึก
  อบต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ
  อบต.ชุมแสง อ.สตึก
  อบต.บ้านยาง อ.พุทไธสง
  ท.ต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อ.บ้านกรวด
  อบต.โคกสว่าง อ.หนองกี่
  อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด
  อบต.ท่าม่วง อ.สตึก
  อบต.หนองคู อ. ลำปลายมาศ
  เทศบาลตำบลทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ
  อบต.สนามชัย อ.สตึก
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อ. เมือง
  อบต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ
  อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ
  อบต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ
  อบต.โคกสนวน อ.ชำนิ
  อบต.เมืองยาง อ.ชำนิ
  เทศบาลตำบลดอนอะราง อ.หนองกี่
  ทต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด
  อบต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ
  อบต.สระทอง อ.หนองหงส์
  เทศบาลตำบลชำนิ จ.บุรีรีมย์
  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด
  อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง
  อบต.ละหานทราย อ.ละหานทราย
  ทต.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
  อบต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
  อบต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
  อบต.ท่าหินโงม อ.เมือง
  อบต.ดงกลาง อ.คอนสาร
  อบต.คอนสาร อ.คอนสาร
  อบต.รังงาม อ.เนินสง่า
  อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์
  อบต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ
  อบต.โนนคูณ อ.คอนสาร
  อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว
  อบต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร
  อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ
  อบต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ
  อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส
  อบต.บ้านค่าย อ.เมือง
  อบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
  อบต.รอบเมือง อ.เมือง
  อบต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ
  อบต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า
  อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า
  อบต.ชีบน อ.บ้านเขว้า
  อบต.โนนสะอาด อ.คอนสรรค์
  อบต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ
  อบต.ท่ามะไฟหวาน อ. แก้งคร้อ
  อบต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ
  อบต.นาฝาย อ.เมือง
  ทต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว
  อบต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ
  อบต.นางแดด อ.หนองบัวแดง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี
  อบต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี
  อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี
  อบต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี
  อบต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
  อบต.คำโตนด อ.ประจันตคาม
  อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม
  อบต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี
  อบต.บางพลวง จ.ปราจีนบุรี
  อบต.บ้านพระ อ.เมือง
  อบต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี
  อบต.หนองกี่
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุรินทร์
  อบต.คอโค จ.สุรินทร์
  อบต.หนองบัว อ.ท่าตูม
  อบต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์
  อบต.สะกาด อ.สังขะ
  อบต.พระแก้ว อ.สังขะ
  อบต.โคกยาง อ.ปราสาท
  อบต.บ้านจารย์ อ.สังขะ
  อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี
  อบต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ
  อบต.นานวน อ.สนม
  อบต.กระหาด อ.จอมพระ
  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
  อบต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์
  อบต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
  อบต.ปรือ อ.ปราสาท
  อบต.พรมเทพ อ.ท่าตูม
  อบต.เขวาสินรินทร์ อ. เขวาสินรินทร์
  อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
  อบต.ตรึม อ.ศรีขรภูมิ
  อบต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์
  อบต.อาโพน อ.บัวเชด
  อบต.ไพล อ.ปราสาท
  เทศบาลตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
  อบต.โพนครก อ.ท่าตูม
  สำนักงานการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอปราสาท
  อบต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม
  อบต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ
  อบต.บัวโคก อ.ท่าตูม
  อบต.กระออม อ.สำโรงทาบ
  อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ
  อบต.สะโน อ.สำโรงทาบ
  อบต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์
  อบต.กะโพ อ.ท่าตูม
  อบต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
  อบต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
  อบต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
  อบต.นาบัว
  อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี
  อบต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ
  อบต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ
  อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
  ทต.เมืองแก อำเภอท่าตูม
  อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี
  ทต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี
  อบต.ตาตุม อ.สังขะ
  อบต.บุฤาษี อ.เมือง
  อบต.แก อ.รัตนบุรี
  อบต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี
  อบต.เมืองลิง อ.จอมพระ
  อบต.ยางสว่าง
  อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ
  อบต.ท่าสว่าง อ.เมือง
  อบต.หนองบัว จ.สุรินทร์
  อบต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อื่น ๆ
  อบต.สำเภาล่ม จ.อยุธยา
  อบต.หนองโรง จ.สระบุรี
  อบต.คลองหก จ.ปทุมธานี
  อบต.บ่อเงิน จ.ปทุมธานี
  อบต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  อบต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
  อบต.ฟากห้วย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
  อบต.เบญจขร อ.คลองหาด
  ทต.โคกสูง อ.โคกสูง
  อบต.หันทราย อ.อรัญประเทศ
  อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
  อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร
  อบต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
  อบต.หนองแวง อ.โคกสูง
  อบต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ
  อบต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ
  อบต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
  อบต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน
  ทต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ
  อบต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี
  อบต.คำนาดี อ.โพนทอง
  อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี
  อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ
  อบต.กกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
  อบต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย
  อบต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ
  อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย
  อบต.สระแก้ว อ.พนมไพร
  อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร
  อบต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย
  อบต. หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  อบต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
  อบต.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
  อบต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
  อบต.ดอนโอ่ง อ.โพธิ์ชัย
  อบต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ
  อบต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย
  สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงขวัญ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ชลบุรี
  อบต.นามะตูม อ.พนัสนิคม
  อบต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม
  อบต.หนองหงษ์ อำเภอพานทอง
  อบต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม
  อบต. วัดสุวรรณ จ.ชลบุรี
  ทต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์
  อบต.หน้าประดู่ อ.พานทอง
  อบต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
  อบต.พลวงทอง อ.คลองยาง
  อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อ.พานทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม
  nikhompattana.go.th
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร
  เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร
  อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม
  อบต.วังยาง
  อบต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์
  อบต.นามะเขือ จ.กาฬสินธุ์
  อบต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์
  อบต.นาบอน อ.คำม่วง
  ทต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด
  อบต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ยโสธร
  อบต.โนนเปือย อ. กุดชุม
  อบต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย
  อบต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ
  เทศบาลตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.มหาสารคาม
  อบต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม
  อบต.โคกก่อ อ.เมือง
  อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง
  อบต.ลาดพัฒนา อ.เมือง
  อบต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม
  อบต.หนองแวง อ.กุดรัง
  อบต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
  อบต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย
  อบต.วังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
  อบต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย
  อบต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา
  อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.บางคา อ.ราชสาส์น
  อบต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์
  อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
  อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม
  อบต.หนองยาว
  อบต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์
  อบต.บางพระ อ.เมือง
  อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น
  อบต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม
  อบต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
  อบต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  อบต.หัวไทร อ.บางคล้า
  อบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน
  เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า
  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม
  เทศบาลตำบลหัวสำโรง อ. แปลงยาว
  อบต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์
  เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ อ.บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์
  อบต.ดอนเกาะเกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี
  อบต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่
  อบต.แก่งผักกูด
  อบต.เกาะรัง
  อบต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์
  อบต.ท่าดินดำ อ. ชัยบาดาล
  อบต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
  อบต.เตย อ.ม่วงสามสิบ
  อบต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์
  อบต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
  อบต.ยางงาม อ.หนองไผ่
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
  อบต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
  อบต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
  อบต.อบทม
  อบต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.จันทบุรี
  อบต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
  อบต.โขมง อ.ท่าใหม่
  เทศบาลตำบลเกวียนหัก อ. ขลุง
  เทศบาลตำบลหนองตาคง อ.โปร่งน้ำร้อน
  เทศบาลเกาะขวาง จ.จันทบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี
  อบต.วังกระแจะ อำเภอไทรโยค
  อบต. ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
  อบต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
  อบต.สำรอง อ.ท่าม่วง
  อบต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
  อบต.เขาน้อย
  อบต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค
  อบต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ
  อบต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.น่าน
  อบต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระยอง
  อบต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย
  อบต.เขาชะเมา อ.เขาชะเมา
  อบต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
  อบต.มาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
  เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ตราด
  อบต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมือง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี
  อบต.ยางหัก จ.ราชบุรี
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
  อบต.ผาเลือด อ.ท่าปลา
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ
  อบต.จะกง อำเภอขุขันธ์
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 2728 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 มกราคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.236.140
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,333,748

แบบสอบถาม