หน้าแรก     สถาบันการศึกษา (Website) 

สถาบันการศึกษา (Website)
 สถาบันการศึกษา (Website)
   1.  โรงเรียนบ้านโดนโอก จ.สุรินทร์   http://bandonok.com/
   2.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.ขอนแก่น   http://www.khonkaenwelfare.com/
   3.  โรงเรียนวังตามน จ.สุโขทัย   http://www.wangtamon.com/
   4.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   http://www.roietspecial.com/
   5.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ จ.ชุมพร   http://www.secchumphon.com/
   6.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ นางรอง จ.บุรีรัมย์   http://nr-welfare.ac.th/
   7.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์   http://www.deafsurin.com/
   8.  โรงเรียนเรียนบ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา   http://www.banprangschool.com/
   9.  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จ.กาฬสินธุ์   http://www.kalasinspe.com/
   10.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู   http://www.nbpspecial.com/
   11.  โรงเรียนวัดหนองราง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   http://www.nongrang.com/
   12.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์   http://www.psecsurin.com/
   13.  โรงเรียนอนุบาลพิมาย จ.นครราชสีมา   http://www.anubanphimai.com/
   14.  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา   http://www.nmpkorat.net/
   15.  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จ.ชัยภูมิ   http://www.rwschool.ac.th/
   16.  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย จ.เลย   http://www.loeispecial.com/
   17.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   http://www.sotroiet.com/
   18.  โรงเรียนบ้านกะพี้ จ.นครราชสีมา   http://kapee.net/
   19.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี   http://www.rachprachaubon.com/
   20.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง   http://www.nonraviang.ac.th/
   21.  โรงเรียนบ้านยองแยง จ.นครราชสีมา   http://www.yongyaeng.com/
   22.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จ.ชัยภูมิ   http://www.brpschool.com
   23.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร   http://www.yasospecial.com
   24.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   http://www.amnatspecial.com/
   25.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ อ.โนนไทย   http://www.thodsapat.com/
   26.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   http://www.deafchaiyaphum.ac.th
   27.  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา   http://www.kruchompra.com
   28.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สมุทรปราการ   http://www.sp-special.com
   29.  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม   http://www.mpcschool.com
   30.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอยุธยา   http://www.special-ay.com
   31.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร   http://www.spedubkk.com
   32.  โรงเรียนเทพาลัย อ.คง   http://www.tpl.ac.th
   33.  โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ นครราชสีมา   http://www.boon2.com
   34.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี   http://www.secpt.go.th
   35.  โรงเรียนบ้านอ้อไพล   http://www.awpalai.com
   36.  ศูนย์สื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   http://www.mediabrm3.com
   37.  โรงเรียนขนาดเล็ก สพท.บุรีรัมย์ เขต 3   http://www.smallbrm3.com
   38.  โรงเรียนไตรคามวิทยา   http://www.tkhw.ac.th/
   39.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม   http://www.nakhonphanomspecial.net
   40.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี   http://www.specialkan.com
   41.  โรงเรียนระนามพลวง   http://www.ranamploung.com
   42.  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา   http://www.vk.ac.th/index.php
   43.  โรงเรียนบ้านหนองแดง อ.เสิงสาง   http://www.bannongdang.ac.th
   44.  โรงเรียนแนงมุดวิทยา อ.กาบเชิง สุรินทร์   http://www.nangmud.ac.th
   45.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร   http://www.psecmukdahan.com
   46.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี   http://www.udonspecial.net
   47.  โรงเรียนสีดาวิทยา   http://www.sidaschool.ac.th
   48.  รร.บ้านตราด อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์   http://www.bantrad.com
   49.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล   http://www.satunsec.com
   50.  โรงเรียนดรุณวิทยากร   http://www.daroonwittayakorn.com
   51.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว   http://www.banhuakhua.ac.th
   52.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา   http://www.smkschool.net
   53.  โรงเรียนบ้านโนนจันทึก   http://www.bannonjantuk.ac.th
   54.  โรงเรียนบ้านพันชนะ อ.ด่านขุนทด   http://www.punchanaschool.com
   55.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี   http://ratchaburispecial.net
   56.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา   http://www.khokkhaikhokyai.ac.th
   57.  อ.ธัญนัทนท์ คงสนิท   http://www.thanyanan.net/
   58.  โรงเรียนมารีย์รักษ์ หัวทะเล นครราชสีมา   http://www.mrr.ac.th
   59.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   http://www.sodmukdahan.ac.th
   60.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น   http://www.kksped9.com
   61.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทียะ นม.เขต5   http://www.santia95.com
   62.  โรงเรียนวัดสัมปทวน๖[บางแก้วพุทธิยาคาร)   http://sptschool.ac.th
   63.  โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์   http://www.t3surin.ac.th
   64.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร   http://www.skksped.com
   65.  โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป.รอ.1   http://www.dongbangpikul.ac.th
   66.  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด   http://www.rerai101school.ac.th
   67.  โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ จ.นครพนม   http://www.padungrach.ac.th
   68.  โรงเรียนบ้านโจดหนองกุง‏ จังหวัดขอนแก่น   http://www.hanjodschool.com
   69.  มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม4   http://www.bsc-school4.com
   70.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   http://www.prachuapspecial.com
   71.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   http://www.bksped.com
   72.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม   http://www.secsk.com
   73.  โรงเรียนบึงพะไล   http://www.bungpalai.ac.th/
   74.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี   www.specialchan.go.th
   75.  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   http://www.sinnarin.net
   76.  โรงเรียนโยธนนุกูล อำเภอเมือง นครราชสีมา   http://www.yothinnukun.ac.th/
   77.  สำนักงานเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด   http://www.songnarin.com
   78.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.คง   http://nongsakae-korat6.com
   79.  โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย   http://www.oktschool.com/
   80.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม   http://www.sec01.com
   81.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา   http://www.padrewcenter.com/
   82.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี   http://www.prachinburicenter.com
   83.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12   http://www.secchonburi.ac.th
   84.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี   http://www.secchonburi.go.th
   85.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย   http://www.specialnongkhai.com
   86.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี   http://www.lbsped6.com
replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.214.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,304,190