หน้าแรก     สถาบันการศึกษา (Website) 

สถาบันการศึกษา (Website)
 สถาบันการศึกษา (Website)
   1.  โรงเรียนบ้านโดนโอก จ.สุรินทร์   http://bandonok.com/
   2.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.ขอนแก่น   http://www.khonkaenwelfare.com/
   3.  โรงเรียนวังตามน จ.สุโขทัย   http://www.wangtamon.com/
   4.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด   http://www.roietspecial.com/
   5.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ จ.ชุมพร   http://www.secchumphon.com/
   6.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ นางรอง จ.บุรีรัมย์   http://nr-welfare.ac.th/
   7.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์   http://www.deafsurin.com/
   8.  โรงเรียนเรียนบ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา   http://www.banprangschool.com/
   9.  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จ.กาฬสินธุ์   http://www.kalasinspe.com/
   10.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู   http://www.nbpspecial.com/
   11.  โรงเรียนวัดหนองราง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   http://www.nongrang.com/
   12.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์   http://www.psecsurin.com/
   13.  โรงเรียนอนุบาลพิมาย จ.นครราชสีมา   http://www.anubanphimai.com/
   14.  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จ.นครราชสีมา   http://www.nmpkorat.net/
   15.  โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จ.ชัยภูมิ   http://www.rwschool.ac.th/
   16.  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย จ.เลย   http://www.loeispecial.com/
   17.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   http://www.sotroiet.com/
   18.  โรงเรียนบ้านกะพี้ จ.นครราชสีมา   http://kapee.net/
   19.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี   http://www.rachprachaubon.com/
   20.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง   http://www.nonraviang.ac.th/
   21.  โรงเรียนบ้านยองแยง จ.นครราชสีมา   http://www.yongyaeng.com/
   22.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จ.ชัยภูมิ   http://www.brpschool.com
   23.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร   http://www.yasospecial.com
   24.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   http://www.amnatspecial.com/
   25.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ อ.โนนไทย   http://www.thodsapat.com/
   26.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   http://www.deafchaiyaphum.ac.th
   27.  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา   http://www.kruchompra.com
   28.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สมุทรปราการ   http://www.sp-special.com
   29.  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม   http://www.mpcschool.com
   30.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอยุธยา   http://www.special-ay.com
   31.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร   http://www.spedubkk.com
   32.  โรงเรียนเทพาลัย อ.คง   http://www.tpl.ac.th
   33.  โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ นครราชสีมา   http://www.boon2.com
   34.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี   http://www.secpt.go.th
   35.  โรงเรียนบ้านอ้อไพล   http://www.awpalai.com
   36.  ศูนย์สื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   http://www.mediabrm3.com
   37.  โรงเรียนขนาดเล็ก สพท.บุรีรัมย์ เขต 3   http://www.smallbrm3.com
   38.  โรงเรียนไตรคามวิทยา   http://www.tkhw.ac.th/
   39.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม   http://www.nakhonphanomspecial.net
   40.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี   http://www.specialkan.com
   41.  โรงเรียนระนามพลวง   http://www.ranamploung.com
   42.  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา   http://www.vk.ac.th/index.php
   43.  โรงเรียนบ้านหนองแดง อ.เสิงสาง   http://www.bannongdang.ac.th
   44.  โรงเรียนแนงมุดวิทยา อ.กาบเชิง สุรินทร์   http://www.nangmud.ac.th
   45.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร   http://www.psecmukdahan.com
   46.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี   http://www.udonspecial.net
   47.  โรงเรียนสีดาวิทยา   http://www.sidaschool.ac.th
   48.  รร.บ้านตราด อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์   http://www.bantrad.com
   49.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล   http://www.satunsec.com
   50.  โรงเรียนดรุณวิทยากร   http://www.daroonwittayakorn.com
   51.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว   http://www.banhuakhua.ac.th
   52.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา   http://www.smkschool.net
   53.  โรงเรียนบ้านโนนจันทึก   http://www.bannonjantuk.ac.th
   54.  โรงเรียนบ้านพันชนะ อ.ด่านขุนทด   http://www.punchanaschool.com
   55.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี   http://ratchaburispecial.net
   56.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา   http://www.khokkhaikhokyai.ac.th
   57.  อ.ธัญนัทนท์ คงสนิท   http://www.thanyanan.net/
   58.  โรงเรียนมารีย์รักษ์ หัวทะเล นครราชสีมา   http://www.mrr.ac.th
   59.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   http://www.sodmukdahan.ac.th
   60.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น   http://www.kksped9.com
   61.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทียะ นม.เขต5   http://www.santia95.com
   62.  โรงเรียนวัดสัมปทวน๖[บางแก้วพุทธิยาคาร)   http://sptschool.ac.th
   63.  โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์   http://www.t3surin.ac.th
   64.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร   http://www.skksped.com
   65.  โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป.รอ.1   http://www.dongbangpikul.ac.th
   66.  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด   http://www.rerai101school.ac.th
   67.  โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ จ.นครพนม   http://www.padungrach.ac.th
   68.  โรงเรียนบ้านโจดหนองกุง‏ จังหวัดขอนแก่น   http://www.hanjodschool.com
   69.  มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม4   http://www.bsc-school4.com
   70.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   http://www.prachuapspecial.com
   71.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   http://www.bksped.com
   72.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม   http://www.secsk.com
   73.  โรงเรียนบึงพะไล   http://www.bungpalai.ac.th/
   74.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี   www.specialchan.go.th
   75.  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   http://www.sinnarin.net
   76.  โรงเรียนโยธนนุกูล อำเภอเมือง นครราชสีมา   http://www.yothinnukun.ac.th/
   77.  สำนักงานเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด   http://www.songnarin.com
   78.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.คง   http://nongsakae-korat6.com
   79.  โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย   http://www.oktschool.com/
   80.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม   http://www.sec01.com
   81.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา   http://www.padrewcenter.com/
   82.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี   http://www.prachinburicenter.com
   83.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12   http://www.secchonburi.ac.th
   84.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี   http://www.secchonburi.go.th
   85.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย   http://www.specialnongkhai.com
   86.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี   http://www.lbsped6.com

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,673