หน้าแรก     สถาบันการศึกษา (e-Learning) 

สถาบันการศึกษา (e-Learning)
 สถาบันการศึกษา (e-Learning)
   1.  โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จ.สุรินทร์   http://www.surinpakdee.com/
   2.  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จ.สุรินทร์   http://www.tkl.ac.th/
   3.  โรงเรียนจัสตุรัสวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ   http://www.ctr.ac.th/
   4.  โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น   http://www.koksi.ac.th/
   5.  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จ.สุรินทร์   http://www.srwit.com/
   6.  โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา   http://www.mrv.ac.th/
   7.  โรงเรียนบ้านธาตุพนม จ.นครพนม   http://tpsmedia.net/
   8.  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จ.ชัยภูมิ   http://www.bkvch.com/
   9.  โรงเรียนประชาสามัคคี จ.นครราชสีมา   http://www.pskrs.com/
   10.  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา   http://www.bwsschool.com/
   11.  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา   http://www.srnclms.com/
   12.  โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จ.นครราชสีมา   http://www.wangmeepit.com/
   13.  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 จ.นครราชสีมา   http://www.yoknattha.com/
   14.  โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา   http://www.mk-school.com/
   15.  โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา   http://www.pcschool.ac.th/
   16.  โรงเรียนพระทองคำวิทยา จ.นครราชสีมา   http://www.ptwschool.ac.th/
   17.  โรงเรียนบ้านจอมพระ จ.สุรินทร์   http://www.chompra.net/
   18.  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล จ.นครราชสีมา   http://www.bd.ac.th/
   19.  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จ.นครราชสีมา   http://www.srn2.ac.th
   20.  โรงเรียนบ้านดงบัง จ.หนองคาย   http://www.dongbungschool.com/
   21.  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี จ.นครราชสีมา   http://www.pongdangschool.ac.th/
   22.  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา   http://www.pcmlms.com/
   23.  โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จ.นครราชสีมา   http://www.pcpschool.com/
   24.  โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์   http://www.sripathai.ac.th/
   25.  โรงเรียนบ้านระแงง (ศรีขรภูมิวิทยาคม)จ.สุรินทร์   http://www.rangeang.net/
   26.  โรงเรียนนาดีวิทยา จ.สุรินทร์   http://www.nadeeschool.net/
   27.  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี   http://www.btvit.ac.th/
   28.  โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จ.อุบลราชธานี   http://www.kpkschool.net/
   29.  โรงเรียนวัดทักษิณวารี   http://wattaksin.com/
   30.  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์   http://www.mkpittaya.com/
   31.  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม จ.สุรินทร์   http://kratoom.com
   32.  โรงเรียนบ้านบัวงามวิทยา จ.อุบลราชธานี   http://www.buangam.net/
   33.  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)   http://angkun.net/
   34.  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์   http://www.radomschool.com/
   35.  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ   http://www.khanongpranua.ac.th
   36.  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   http://www.mnm.ac.th
   37.  โรงเรียนบ้านกาโสด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   http://www.bankasod.org
   38.  โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม   http://www.nongnamsai.ac.th
   39.  โรงเรียนโยธินนุกูล   http://yothinnukun.ac.th/
   40.  โรงเรียนบ้านจอมพระ จ.สุรินทร์   http://www.kruchompra.net
   41.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม   http://www.nakhonphanomspecial.net
replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.214.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,304,193