หน้าแรก     หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานราชการ
 หน่วยงานราชการ
   1.  สำนักนายกรัฐมนตรี   http://www.opm.go.th/
   2.  กระทรวงกลาโหม   http://www.dopa.go.th/hp/mod.htm
   3.  กระทรวงการคลัง   http://www.mof.go.th/
   4.  กระทรวงการต่างประเทศ   http://www.mfa.go.th/
   5.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   http://www.m-society.go.th/
   6.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   http://www.mots.go.th/
   7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   http://www.moac.go.th/
   8.  กระทรวงคมนาคม   http://www.mot.go.th/
   9.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   http://www.mnre.go.th/
   10.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   http://www.mict.go.th/
   11.  กระทรวงพลังงาน   http://www.energy.go.th/
   12.  กระทรวงพาณิชย์   http://www.moc.go.th/
   13.  กระทรวงมหาดไทย   http://www.moi.go.th/
   14.  กระทรวงยุติธรรม   http://www.moj.go.th/
   15.  กระทรวงแรงงาน   http://www.mol.go.th/
   16.  กระทรวงวัฒนธรรม   http://www.m-culture.go.th/
   17.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   http://www.most.go.th/
   18.  กระทรวงศึกษาธิการ   http://www.obec.go.th
   19.  กระทรวงสาธารณสุข   http://www.moph.go.th/
   20.  กระทรวงอุตสาหกรรม   http://www.industry.go.th/

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 50.19.34.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,012,700