หน้าแรก     มหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยเอกชน
 มหาวิทยาลัยเอกชน
   1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   http://www.bu.ac.th/
   2.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   http://www.christian.ac.th/
   3.  มหาวิทยาลัยชินวัตร   http://www.shinawatra.ac.th/
   4.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, เดิมคือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา   http://www.western.ac.th/
   5.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   http://www.dpu.ac.th/
   6.  มหาวิทยาลัยพายัพ   http://www.payap.ac.th/
   7.  มหาวิทยาลัยรังสิต   http://www.rsu.ac.th/
   8.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   http://www.vu.ac.th/
   9.  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย   http://www.asianust.ac.th/
   10.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   http://www.spu.ac.th/
   11.  มหาวิทยาลัยสยาม   http://www.siam.edu/
   12.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   http://www.utcc.ac.th/
   13.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   http://www.hcu.ac.th/
   14.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   http://www.au.edu/
   15.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   http://www.eau.ac.th/2005/
   16.  มหาวิทยาลัยเกริก   http://www.krirk.ac.th/
   17.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   http://www.kbu.ac.th/
   18.  มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น   http://www.stjohn.ac.th/
   19.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   http://www.mut.ac.th/
   20.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   http://www.sau.ac.th/
   21.  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)   http://www.webster.ac.th/
   22.  มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด   http://www.stamford.edu/
   23.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   http://www.cpu.ac.th/
   24.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   http://www.hu.ac.th/
   25.  มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เดิมคือ วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่   http://www.northcm.ac.th/
   26.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   http://www.neu.ac.th/
   27.  มหาวิทยาลัยภาคกลาง เดิมคือ วิทยาลัยภาคกลาง   http://www.pku.ac.th/
   28.  + มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมคือ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต   http://www.rbac.ac.th/
   29.  มหาวิทยาลัยราชธานี เดิมคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี   http://www.rtu.ac.th/
   30.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี เดิมคือ วิทยาลัยปทุมธานี   http://www.ptu.ac.th/

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,117,676