หน้าแรก     ระบบประปา 

ระบบประปา

ระบบประปา

 

          1.  สามารถคำนวณค่าประปาให้อัตโนมัติ เพียงแค่กรอกเลขมิเตอร์ล่าสุดเข้าระบบ

          2.  สามารถปรับเปลี่ยนค่าประปา ได้ในอนาคต โดยระบบจะคำนวณค่าประปาตามค่าที่ปรับใหม่ (การคิดราคาค่าน้ำต่อหน่วยของแต่ละหมู่บ้านสามารถกำหนดราคาให้เหมือนหรือต่างกันได้)

          3.  สามารถเก็บข้อมูลรายจ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสารเคมี ค่าสารส้ม ค่าซ่อมบำรุง ค่าคลอรีน หรือค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ที่เป็นรายจ่ายในการดำเนินงาน แยกตามหมู่บ้านได้

          4.  สามารถพิมพ์ใบเสร็จในรูปแบบของกระดาษต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องเขียนใบเสร็จเอง

          5.  สามารถดูรายงานการดำเนินการระบบประปาต่าง ๆ ได้ ทั้งในรูปแบบของตารางและกราฟ เช่น

- ดูรายได้ แต่ละปี แต่ละเดือน  ของทั้งตำบล หรือแยกตามหมู่บ้าน หรือแยกตามครัวเรือน

- ดูรายจ่าย แต่ละปี แต่ละเดือน ของทั้งตำบล หรือแยกตามหมู่บ้าน

- ดูรายงานสรุปงบประมาณอย่างง่าย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต้นทุน รายได้ รายจ่าย

- ดูรายงานได้ว่า หมู่บ้านไหน หลังคาเรือนไหน ใช้น้ำมากที่สุด

- ดูรายงานได้ว่า หลังคาเรือนไหนยังไม่ชำระค่าน้ำประปา

 

replica watches replica rolex watches UK replica watches replica rolex replica watches While beauty is certainly subjective, many women find themselves feeling less beautiful and confident when they have lesser hair than theyre used to. Perhaps it is because the media and the world in general has established this idea that women are more beautiful with more remy human hair extensions review. Or perhaps there are certain beauty looks that women just cant achieve without longer, thicker hair. Whatever the reason may be, the fact is that thick, healthy hair is part of what makes a woman feel more beautiful and confident.While not all of us are blessed with a gorgeous mane, there is a way we can all achieve the beautiful looks and hairstyles we want anytime, and that is through the use of remy human hair extensions.Most of us dont want to live without what we believe to be our natural hair. For a while I was still discovering ways to keep the hair on my head and making it appear thicker, fuller, and denser. For this to happen I tried various styles such as perming my human hair wigs for black women hair?(worst decision I have taken in regards to my hair by far), tried protective styling like braiding and weaving and always ended up with no edges. If you have tried any of these styles then you know how devastating it gets trying to find a protective style that works great for you while maintaining your natural hair.?  

กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
คุณเห็นประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ของ อบต. แค่ไหน
มีประโยชน์มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.214.125
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,304,211